Inventor obsahuje knihovny normalizovaných dílů, kde najdete mj. šrouby a matice. Nemáte-li ke knihovnám přístup, vymodelujte si šroub podle našeho návodu.

Postup modelování si ukážeme na šroubu se šestihrannou hlavou M10 × 45.

Vytvořte kružnici o průměru 18 mm. Průměr představuje opsanou kružnici vrcholů polygonu tvořícího hlavu šroubu
Vytvořte kružnici o průměru 18 mm. Průměr představuje opsanou kružnici vrcholů polygonu tvořícího hlavu šroubu
Profil kružnice vysuňte příkazem Vysunutí do vzdálenosti 8 mm → výška hlavy šroubu
Profil kružnice vysuňte příkazem Vysunutí do vzdálenosti 8 mm → výška hlavy šroubu
Funkcí Zaoblení zaoblete horní hranu válce. Poloměr zvolte 2 mm
Funkcí Zaoblení zaoblete horní hranu válce. Poloměr zvolte 2 mm

Jakmile je válec z jedné strany zaoblen, je možné vytvořit druhý náčrt, ve kterém bude nakreslen polygon. Funkci Polygon naleznete v záložce Náčrt, části Vytvořit.

Nakreslete polygon tak, aby se jeho vrcholy dotýkaly vnější hrany již vytvořeného válce
Nakreslete polygon tak, aby se jeho vrcholy dotýkaly vnější hrany již vytvořeného válce

Tip: Funkci Polygon je možné rovněž spustit postupným stisknutím kláves POL.

Aktivujte funkci Vysunutí a vyberte Booleovskou operaci Rozdíl. Odeberte polygon do vzdálenosti 8 mm
Aktivujte funkci Vysunutí a vyberte Booleovskou operaci Rozdíl. Odeberte polygon do vzdálenosti 8 mm
Na hlavu šroubu navazuje dřík. Nakreslete do středu spodní strany hlavy šrouby kružnici o průměru závitu šroubu → 10 mm
Na hlavu šroubu navazuje dřík. Nakreslete do středu spodní strany hlavy šrouby kružnici o průměru závitu šroubu → 10 mm
Vysuňte profil kružnice do potřebné vzdálenosti 45 mm
Vysuňte profil kružnice do potřebné vzdálenosti 45 mm
Vyberte funkci Zkosení, která naleznete v záložce 3D model, v části Upravit. Nastavte parametry zkosení 1 × 45 stupňů, označte hrany válcové plochy a dokončete příkaz
Vyberte funkci Zkosení, která naleznete v záložce 3D model, v části Upravit. Nastavte parametry zkosení 1 × 45 stupňů, označte hrany válcové plochy a dokončete příkaz

Tip: Funkci Zkosení je možné zpustit také postupním zmáčknutí kláves C a H

Na závěr doplňte kosmetický závit. Funkci Závit najdete v záložce 3D model, v části Upravit. Vyberte plochu, na kterou má být závit použit a zadejte potřebné parametry (záložka Specifikace), včetně délky závitu (záložka Umístění) → M 10 × 1,25, délka závitu 25 mm.
Na závěr doplňte kosmetický závit. Funkci Závit najdete v záložce 3D model, v části Upravit. Vyberte plochu, na kterou má být závit použit, a zadejte potřebné parametry (záložka Specifikace), včetně délky závitu (záložka Umístění) → M 10 × 1,25, délka závitu 25 mm

Tip: Funkci Závit aktivujete, když postupně stisknete klávesy T a H.

Díky tomu, že je šroub vytvořený v parametrickém modeláři, můžete si připravit vlastní databázi šroubů. Stačí upravit rozměry modelu a šroub pokaždé uložit jako novou součást. Pokud chcete vymodelovat matici, postup najdete v článku Jak vymodelovat matici.

[adrotate banner=“11″]

Komentáře