Značka Delcam dlouhá léta zdobí jeden z prodejně nejúspěšnějších CAM systémů na světě. Také mezi českými strojaři je dobře známá a má zde dlouhou historii. Po jejích stopách jsme se vydali s člověkem nejpovolanějším, Petrem Šimonkem, který k nám Delcam přivedl.

Česká společnost Delcam Brno byla do obchodního rejstříku zapsána 24. června 1994. Tedy v dobách, kdy se tuzemská odborná a technická veřejnost teprve začínala seznamovat s komerčním využitím CAD a CAM softwaru, na samém počátku jeho ohromného boomu. Zakladatel firmy Petr Šimonek se počítačové podpoře konstruování a obrábění v té době již věnoval intenzivně. Je nám ctí, že vám můžeme přinést ohlédnutí tohoto českého průkopníka CAx technologií, který k úspěchu Delcamu přispěl rozhodně nemalou měrou…

Petr Šimonek: „Mám-li hovořit o tom, jak jsme začínali, musím se vrátit hodně let zpátky. S automatizací jsem se setkával od počátku mojí kariéry. Nejprve to byl obrovský provoz s vačkami ovládanými automaty, potom numerické řízení, počítačové projekty a nakonec jsem po technické stránce zabezpečoval nákup a provoz více jak deseti obráběcích center ze zahraničí. Externě jsem učil na vysoké škole NC obrábění a pracoval na kandidátské práci z oblasti počítačových jazyků pro řezání a frézování. Skripta, do nichž jsem napsal jednu kapitolu o programování NC, se okamžitě vyprodala.

Petr Šimonek začínal s CAM softwarem v dobách, kdy konstrukčním pracovištím neochvějně vládla rýsovací prkna a o počítač konstruktér běžně nezavadil.
Petr Šimonek začínal s CAM softwarem v dobách, kdy konstrukčním pracovištím neochvějně vládla rýsovací prkna a o počítač konstruktér běžně nezavadil.

Když se naskytla možnost odejít do výzkumného ústavu, kde byl právě schválen projekt výstavby moderní nástrojárny, neváhal jsem. Zařízení bylo vybráno a mne čekaly dva měsíce v High Wicombe ve Velké Británii. Kupoval se software z univerzity v Cambridge, obráběcí centrum německé firmy, dále, na tehdejší dobu vysoce embargované počítače americké firmy a měřicí stroj z Anglie. S námi na zakázce pracoval jistý Petr D. z podniku zahraničního obchodu. Prožil jsem krásné léto, hodně se naučil a hodně prožil. A tak jsem se posledního srpna vrátil domů a čekali jsme na zboží.

Zatímco pavouk je symbolem Delcamu dodnes, původní název softwaru zněl DUCT (zkratka Design Using Computer Techniques).
Zatímco pavouk je symbolem Delcamu dodnes, původní název softwaru zněl DUCT (zkratka Design Using Computer Techniques).

Začalo se ale dít něco divného a věci nabraly rychlý spád. Zboží nedorazilo. Vandix, dodavatel počítačové a softwarové části zkrachoval, a zboží bylo v Doveru zabaveno celníky. Petr D. si ověřil, že firma v Readingu, která obchod zastřešovala, je do jisté míry fiktivní a tvoří ji jen dva muži, mimochodem v tu chvíli zatčení a vyšetřovaní policií. Zjistili jsme, že pro nás vlastně partner pro další obchodování neexistuje. Důležité ale bylo, že díky šikovnosti Petra D. zůstaly peníze ve Švýcarsku a my mohli začít znovu.

Začali jsme hledat nového dodavatele softwaru a počítačů. Počítače se vyřešili elegantně. Dovozem embargovaného zboží se tu zabývala jedna firma a dovezla je z Německa. No a na univerzitě v Cambridge přece vznikly z jednoho jádra dva nezávislé softwary pro obrábění.

Bylo před Vánoci a my jeli prověřit ten druhý, tedy Duct z Delcamu. Petr D. říkal, že cesta může být nebezpečná a nemusíme prožít Vánoce v kruhu rodiny. Také ho na hranicích hned zatkli. My pokračovali. Duct se nám líbil a bylo rozhodnuto. Vrátili jsme se s čerstvě propuštěným Petrem a dodávka se uskutečnila. Přišla Sametová revoluce a mne napadlo nabídnout Delcamu zprostředkování prodeje v tehdejším Československu. Výzkumný ústav měl sice stejnou myšlenku, ale byl těžkopádný a v tu dobu začal mít úplně jiné existenční problémy. Dohodl jsem se s ředitelem firmy, že jej navštívím a budeme jednat. Posbíral jsem všechny ušetřené libry, koupil letenky a se synem odletěl do Londýna. Půjčili jsme si auto, ve kterém jsme i dvakrát přespali a pomalu se blížili k Birminghamu. Po jednání mi Hugh – tedy ředitel firmy – vytiskl návrh smlouvy, který jsem si měl prostudovat a na konci svého pobytu mu zatelefonovat stanovisko. Odjeli jsme do Brightonu a studoval jsem. Poslední den jsme se přesunuli do Londýna a večer jsem telefonoval, že souhlasím. A tak jsme podepsali pro mne velmi důležitý dokument.

Udělal jsem si živnostenský list, dokonce dvakrát, protože v tom tenkrát byly zmatky. Koupil jsem PC a začal nabízet Microduct, který na tomto počítači běžel. Přitom jsem školil a psal postprocesory. Prodalo se několik kusů. Na softwary a pracovní stanice za milion jsem neměl finance, a tak měl-li se obchod rozvinout tímto směrem, muselo se něco stát. Začal jsem pracovat na myšlence založit společnost s ručením omezeným. Delcam souhlasil a svůj třicetiprocentní podíl vložil kromě jiného ve formě pracovní stanice od Silicon Graphics. Další stanice od HP a DTK jsem již koupil za své.

Počítačem řízené obrábění bylo realitou již na počátku osmdesátých let.
Počítačem řízené obrábění bylo realitou již na počátku osmdesátých let.

Abych zvládl rozběh, nabídl jsem brigádu studentům VUT, kde jsem stále ještě externě působil. Roční obrat se násobně zvýšil a já mohl uvažovat o stabilních zaměstnancích, což se stalo. Vyšší obrat také znamenal vyšší procenta provize a firmě se začalo dařit. Pravidelně se účastnila mezinárodního veletrhu, vydávala noviny a profesionálně zpracované prospekty. Software přeložila do češtiny a také kultura prodeje a následného prodeje šla nahoru. Bylo jasné, že je třeba vytvořit dostatečně velkou základnu stabilních uživatelů, což se podařilo. S internetem se v tu dobu moc nepracovalo, chodilo se na něj prostřednictvím telefonu, a tak všechno záviselo na papíře a na ježdění. Dopracovali jsme se k tomu, že jsme na brněnské přehradě oslavili deset úspěšných let se slušným ročním obratem. Ale to už začala být kapitola pro mého syna, který po mně převzal žezlo.“

Pavel Šimonek převzal po svém otci firmu, která dnes shodou dalších okolností zastupuje jednoho z největších dodavatelů CAx softwaru na světě. Delcam Brno si přitom stále zachovává mladého ducha – poznáte to neomylně, ať už navštívíte její expozici na veletrhu nebo sídlo firmy, snad náhodou sídlící v Brně poblíž strojní fakulty a areálu vysokoškolských kolejí. V tomto ohlédnutí za historií českého Delcamu tedy nesmí chybět ani vyjádření jeho současného ředitele.

Jak moc se změnila situace v oblasti CAM softwaru, porovnáte-li dnešek s dobami, kdy jste sám s Delcamem začínal?

Počítačem řízené NC programování ve skriptech z osmdesátých let.
Počítačem řízené NC programování ve skriptech z osmdesátých let.

Pavel Šimonek: Zásadně se změnil styl prodeje i následná servisní komunikace s uživatelem. Díky velkému pokroku ve výpočetní technice je již snadné uspořádat v okamžiku webovou prezentaci, nebo zajistit snadno přenositelnou techniku na některý z veletrhů, stejně tak jednoduché je provést okamžitý servisní zásah na dálku. Například, v 90. letech jsme byli nuceni licenční soubory pro uživatele přepisovat z faxové zprávy a ručně vytvořené soubory jsme osobně nahrávali do počítačů uživatelů. Vzhledem ke kódům v licencích vznikala samozřejmě spousta chyb. To se již dnes nestává a v případě problému nebo pozdě uhrazené faktury můžeme novou licenci zajistit během deseti minut. Vstupní náklady ale byly ve výsledku podobné dnešním. Sice jsme při uzavření obchodu museli provádět mnoho časově náročných úkonů, které dnes neděláme, nebo jsou velmi snadné, na druhou stranu ale stoupají jiné náklady, jako energie, nájmy, mzdy, pohonné hmoty a další. Pokud jde o styl prodeje, jedinou cestou k prodeji CAD/ CAM softwaru dříve byly osobní náhodné návštěvy potenciálních zákazníků. Dnes již takto nikoho naslepo oslovovat nejezdíme. V době dostupného internetu si zájemci rádi vyhledávají informace sami a naším hlavním úkolem je jim usnadnit cestu k nám. Zároveň nám pomáhá i vynikající reputace stabilního týmu, kvalitních produktů a hlavně rychlá profesionální technická podpora. Zjistili jsme, že poprodejní servis nám pomáhá prodávat novým zájemcům. V našem případě tedy funguje namísto gigantických drahých kampaní klasická „šuškanda“.

Které události v existenci Delcam Brno vnímáte jako stěžejní?

Manuály k systémům Deltacam byly před více čtvrt stoletím distribuovány v digitální podobě na magnetických páskách.
Manuály k systémům Deltacam byly před více čtvrt stoletím distribuovány v digitální podobě na magnetických páskách.

Určitě první kontakt s tehdejší firmou Deltacam (dnes Delcam) v roce 1988. Poté založení naší společnosti s ručením omezeným v roce 1994, nástup softwaru FeatureCAM v roce 2005, změnu jednatele o rok později a nakonec kompletní digitalizaci všeho – přechod na CRM systém, špičkový on-line systém technické podpory pro uživatele a optické připojení firmy na páteřní síť, díky čemuž fungujeme kompletně on-line, včetně podpory a vzdálených zásahů, a to již od roku 2008. Opomenout nesmím ani rok letošní, kdy se stal Delcam součástí společnosti Autodesk.

Jak hodnotíte spolupráci s mateřskou firmou ve Velké Británii?

Máme vynikajícího partnera, pana Anthonyho Halla, který je naší spojkou s britským Delcamem. Má rozumný pohled na problémy a bojuje za nás. Na druhou stranu neexistuje na celém světě agentura Delcamu s takovým počtem techniků v tak malé zemi, která by z hlediska prodeje vytvářela takové obraty, jako my v Brně. Takže si nás jako svého partnera poměrně hodně považují a dávají nás za příklad ostatním. Samozřejmě, že často bojujeme za naše uživatele u vývojářů. Někdy velmi úspěšně, jindy je to zase kopání do zavřených dveří. Jako asi u všech, kteří pracují s vývojem softwaru.

Kde vidíte potenciál pro další růst?

Pavel Šimonek stojí v čele Delcam Brno od roku 2006. Zakládá si na serióznosti a vysoké kvalitě technické podpory.
Pavel Šimonek stojí v čele Delcam Brno od roku 2006. Zakládá si na serióznosti a vysoké kvalitě technické podpory.

Rozhodně ve stále rostoucí oblasti pětiosého frézování a v rozmachu multifunkčních soustružnicko-frézovacích center. Ta navíc opravdu dobře neumí obsloužit moc firem a my jsme se do toho pustili naplno. I letos jsme získali hned u Brna významného zákazníka, který má specifické požadavky a díky naší práci techniků a programátorů, dodělaných funkčních postprocesorů a podpoře vývoje v USA, bude tato společnost stejné řešení aplikovat i v Itálii.

Kam hodláte zaměřovat vaše další investice?

Nejedná se o nic velkého, řešíme jen provozní investice. Nyní tlumíme výši prostředků vkládaných do klasických papírových prospektů a budeme dále rozvíjet především on-line služby. Neustále investujeme do našeho webu, on-line systému technické podpory a vnitřních systémů pro správu uživatelů a řešení požadavků. Za investici můžu dále považovat rozšiřování týmu, ale kvalitní a stabilní zájemci o tuto práci, jako by se ani moc nerodili.

V čem si připadáte jiní proti ostatním prodejcům CAM softwaru?

Určitě nás odlišují naše služby spojené s prodejem. Naši technici dodělávají postprocesory do funkčního finále, což se u mnohých jiných poskytovatelů často nestává. Aspoň podle toho, že často přicházíme k uživatelům na základě jejich předchozí špatné zkušenosti. Navíc my účtujeme za tyto služby normální peníze, to je také velký rozdíl. Dostaly se mi do rukou nabídky jiných dodavatelů, kteří požadují za běžný frézovací tříosý postprocesor šestkrát vyšší cenu. A nemůžu neuvést naši serióznost. Co řekneme, to platí.

Připravil Marek Pagáč. Fotografie poskytl Petr Šimonek a společnost Delcam Brno.

www.delcam.cz

Komentáře