Nakládání s technickou dokumentací, řízení firemních údajů, ale také řešení konstrukčně-technologických úkolů nebo administrativních postupů se již neobejde bez softwarové podpory. Pomoci zde může aplikace T-Flex Docs.

Systém T-Flex Docs je založen na softwarové technologii od společnosti Microsoft. Umožní operativní plánování práce, řízení projektů a obchodních procesů, společný vývoj produktů a spolupráci se specializovanými programy pro návrh a výrobu včetně ERP. Technické zpracování a návrh úkolů pracovních postupů zajistí výsledky spolupráce v jednotném informačním prostoru již krátce po zavedení softwaru.

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní lze upravit pro jednotlivé uživatele tak, aby byla zajištěna maximální efektivita jejich práce. Konfigurační nástroj umožní uspořádat každý úkol v souladu s funkcí vykonávanou na konkrétním pracovišti. Pomáhá s vytvářením statistik, formulářů a hlášení, zejména o sledování dokumentů nebo provedení příkazů. Poskytuje rozhraní pro práci s pokyny, které zobrazuje sledované informace.

Pro účely registrace dokumentů obsahuje balíček T-Flex Docs všechny potřebné datové struktury. Je to datový soubor, kde se tvoří a vyplňují kontrolní karty a seznam protokolů navázaných na tvorbu registračních čísel. To umožňuje zkrátit dobu přípravy softwaru pro organizaci pracovního postupu. Důležité je celkové propojení údajů s dokumenty a sestavami výrobků, jejichž projektování je řízené a sdílené pomocí subsystému PDM.

Pokud chcete mít ve firemních datech pořádek, musíte se dříve nebo poději seznámit s řešením označovaným jako PLM.
Pokud chcete mít ve firemních datech pořádek, musíte se dříve nebo poději seznámit s řešením označovaným jako PLM.

Standardizovaný mechanizmus uchovávání záznamů umožňuje seskupit všechny přihlášené dokumenty v souladu s firemními pravidly. To nejen zjednodušuje a urychluje proces vyhledávání a registrace dokumentů, ale také usnadňuje zapracování technických pracovníků do správy záznamů. Je možné provádět nejenom rutinní funkce, jako je např. stornování dokumentů, ale také hledat v reálném čase dokumenty podle parametrů a čísel.

Flexibilní nástroj pro konfigurační pravidla generování pořadových čísel umožňuje automatické vytváření jakkoliv složitých a strukturovaných čísel. Ta mohou být používána jako pořadová čísla dokumentů v záznamech registrací, i v indexech oddělení či jednotlivých zaměstnanců a k odlišení dat dokumentů nebo jejich parametrů.

Zadávání úkolů pro lepší disciplínu

Systém umožňuje zorganizovat několikastupňovou kontrolu práce na zadaných úkolech. Má k tomu všechny potřebné nástroje, uspořádané v hierarchickém rozdělení. Obsahují automatické upozorňování tvůrců úkolů a vedoucích pracovníků ve všech fázích úkolu, řízení časové posloupnosti a cílové řadiče včetně plnohodnotného rozhraní, které rychle provádí všechny nezbytné kontrolní postupy.

Užitečnou pomůckou je automatické oznamování, které okamžitě informuje všechny zúčastněné, že je ten či onen úkol splněn. To nejen zvyšuje výkonnost zaměstnanců, ale také výrazně zlepšuje dynamiku práce s dokumenty a zpracovávání úkolů.

Aplikace zahrnuje správu nejen kancelářských dokumentů, ale také správu a řízení projektování a technologické přípravy výroby, i nástroje pro integraci s různými CAM systémy. Z toho vyplývá, že vše bude zapojeno do procesu správy organizačně administrativních dokumentů a zaměstnanci různých oddělení podniku budou schopni nejenom opravovat a upravovat úkoly, ale také je rychle propojit s výkresy a dokumenty, na kterých přímo pracují. Tento přístup umožňuje bezproblémový průchod procesu celou firmou.

Přehled o složení výrobků

V T-Flex Docs je implementována funkce umožňující sledovat změny ve složení výrobku. To umožňuje vrátit se ke kterémukoliv předchozímu stavu uložené verze objektu. Totéž platí nejen pro jednotlivé části, ale i pro sestavy jako celek. Jasnou interakci uživatelů při práci na projektu podpoří nástroj pro zadávání úkolů. Jeho výhodou jsou automatické organizačně administrativní dokumenty, které lze volně kombinovat a spojit s úkoly obchodních procesů.

Pracovní prostředí systému T-Flex Docs pro správu dat.
Pracovní prostředí systému T-Flex Docs pro správu dat.

Program obsahuje moduly pro integraci nejpoužívanějších CAD systémů. Porozumí si s aplikacemi T-Flex CAD, SolidWorks, Autodesk Invertor, AutoCAD, Kompas, Pro/Engineer a NX. Ve spolupráci s těmito programy je možné volně navrhovat jak jednotlivé části, tak sestavy. Uživateli se zobrazí i všechny potřebné služby pro přenos dříve dokončených modelů do T-Flex Docs.

Při tvorbě produktu systém automaticky vygeneruje specifikaci hlavní projektové dokumentace včetně přehledu změn a překonfigurací. Takto lze vytvářet a popisovat nové druhy zpráv bez potřeby složitých softwarů.

Řízení projektů a zdrojů

Součástí T-Flex Docs je nástroj pro řízení projektů, zajišťující kontrolu procesů, rychlé posouzení načasování a zdrojů potřebných k realizaci projektu. Systém poskytuje užitečné nástroje pro dva hlavní úkoly – plánování a sledování výkonnosti. K dispozici jsou standardní prostředky pro konstrukci stromu projektu. Každou práci je možné rozdělit na samostatné úkoly až do jakékoliv přijatelné úrovně detailů. Projekt může sloužit pro různé účely a je zobrazen pomocí Gantova diagramu. Můžete řídit časy plánované práce, dělit její provádění a určovat spouštěcí podmínky.

Důležitým aspektem při plánování je řízení zdrojů. T-Flex Docs umožňuje rychle nastavit libovolné zdroje podílející se na realizaci úkolů projektu. Zdroji jsou míněné veškeré náklady vznikající v průběhu provádění úkolu. Všechny mohou být plánované a popsané z hlediska nákladů. Lze určit kdy a za jakých režimů se budou utrácet peníze na konkrétní zdroje. Například náklady na materiál jsou na začátku práce, náklady na mzdy jsou jednou měsíčně nebo po ukončení práce apod.

Přiřazením zdrojů k projektu získáte možnost rychle zobrazit vyplácení plánu pro celý projekt. Pohodlné a jednoduché rozhraní umožní podívat se na grafy nákladů na jednotlivé zdroje. Můžete je vidět jako součást celkových výdajů nebo v porovnání mezi sebou a snadno vyhodnotit celkový obraz.

Na rozdíl od většiny systémů řízení projektů T-Flex Docs může nejen vytvořit rámec pro nový projekt, ale také ho okamžitě provést. To se děje pouhým zadáním úkolu. Systém automaticky určí, kteří uživatelé jsou zodpovědní za provádění prací a oznámí jim to. Vedoucí a manažeři projektu mají vždy možnost vizuálně vyhodnotit celý proces, a to jak v rozsahu projektu, tak jednotlivých konkrétních prací.

Organizace jednotného firemního archivu

T-Flex Docs má řadu specializovaných nástrojů pro správu datových struktur. Tyto jedinečné nástroje umožňují uspořádat všechny možné způsoby propojování objektů různých typů, stejně tak jako popisovat logiku interakce těchto objektů.

Mechanismus, který je základem organizace jednotného úložiště dat, zvládne jakýkoliv typ dat a ukládání objektů s jakoukoliv předmětnou orientací – z produktové struktury, názvosloví podniku či seznamu kontaktů zákazníků a dodavatelů. Nové rozhraní umožní rychle a efektivně spravovat velké množství různorodých dat a vestavěné uživatelské interakce pomohou v organizaci efektivního a jednoduššího pracovního procesu.

Aktivně a široce používaný mechanismus maker v systému T-Flex Docs umožňuje získat všechny druhy zákaznických řešení založených na standardních systémových mechanismech. V případě potřeby je možné upravit logiku a chování většiny speciálních algoritmů a rychle přenést systém do plného souladu s firemními požadavky.

Podpora technologie .NET

Aplikační rozhraní T-Flex Docs umožní vytvořit škálovatelné aplikace na základě průmyslového standardu .NET. S touto technologií vyžaduje vývoj uživatelských aplikací minimum času a podporuje desítky programovacích jazyků.

Jedním z důležitých rysů T-Flex Docs je možnost použít standardní klientský systém práce se vzdálenými servery. Zorganizování této činnosti vyžaduje pouze společné internetové připojení a dostupnost zabezpečeného připojení (VPN). Moderní komunikační technologie umožnily tvůrcům vytvořit rychlou a spolehlivě chráněnou klientskou aplikaci, která funguje stejně dobře jak v rámci lokální sítě, tak jako vzdálený klient. Díky tomu má uživatel plně funkční pracoviště s důvěrně známým pracovním rozhraním kdekoli a kdykoli.

Prezentace společnosti SoliCAD, napsal Viktor Černý.

www.solicad.com

Komentáře