Společnost Vezeko je úspěšným výrobcem nákladních přívěsů a užitkových nástaveb nákladních automobilů. Pro jejich navrhování používá systém VariCAD českého původu, který jí dodavatel upravil na míru.

Ve výrobním závodě firmy Vezeko ve Velkém Meziříčí pracuje sto šedesát stálých zaměstnanců. Více než osmdesátiprocentní podíl jejich celkové produkce je dodáván do zahraničí. Proniknout na trhy v mnoha evropských zemích se podniku podařilo díky rozsahu výroby a vysokému standardu kvality.

Přívěs pro německou stavební společnost poslouží jako prezentační stánek se zázemím pro výdej občerstvení.
Přívěs pro německou stavební společnost poslouží jako prezentační stánek se zázemím pro výdej občerstvení.

Kromě standardních přívěsů různých kategorií se Vezeko zabývá především výrobou atypických přívěsů a současně se zaměřuje na inovaci stávajících typů a vývoj zcela nových produktů. To s sebou přináší požadavky na odbornost pracovníků technického úseku, kteří musí flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. Ti často vyžadují pro ucelenější představu o finálním produktu náhledy modelů ve 3D.

VariCAD s úpravou na přání

Vezeko používá pro tvorbu 3D modelů a kompletní výrobní dokumentace konstrukční program VariCAD. První licenci společnost zakoupila už v roce 2000, kdy se rozhodovala o výběru nejvhodnějšího konstrukčního softwaru. Důvodem výběru VariCADu byla především jeho snadná uživatelská obsluha a příznivá cena.

Práce konstruktéra začíná předáním specifikace vzniklé při obchodním jednání se zákazníkem. Konstruktér nejdříve zpracuje 3D model přívěsu v několika pohledech a základní okótované pohledy ve 2D, které lze v programu VariCAD snadno vytvořit z 3D modelu. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu materiálů a polotovarů, což urychluje samotnou tvorbu modelu. Pokud nemá zákazník k návrhu připomínky a s navrženým provedením souhlasí, začne konstruktér z 3D modelu rozkreslovat detailní výkresovou dokumentaci. Detailování je díky pomocným funkcím jednoduché a rychlé, což je dobré nejen pro uživatele, ale šetří to především náklady.

V nabídce firmy Vezeko je například největší mobilní pódium v České republice, jehož velikost v rozloženém stavu činí až 6 × 6 metru.
V nabídce firmy Vezeko je například největší mobilní pódium v České republice, jehož velikost v rozloženém stavu činí až 6 × 6 metru.

K celkové spokojenosti konstruktérů s užíváním programu přispívá i kvalitní a vstřícná technická podpora. Individuální přístup firmy Varicad k zákazníkům potvrzuje také to, že svůj software pro potřeby společnosti Vezeko upravili na míru tak, aby komunikoval s jejím interním systémem.

Software se světovým renomé

VariCAD si vydobyl nezanedbatelné místo na profesionálním trhu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Obsahuje balík nástrojů pro navrhování výrobků s funkcemi pro přímé i parametrické modelování, vytváření rozsáhlých sestav, podsestav nebo jednotlivých dílů, pro 2D kreslení, tvorbu technické dokumentace a automatického generování kusovníků. Systém také nabízí obsáhlé knihovny strojních součástí, knihovny symbolů, základní pevnostní výpočty a kontrolní funkce, modelování skořepin, potrubí, drátů, rozviny plechových dílů, převodníky dat pro spolupráci s dalšími CAD, CAM a MKP systémy a samozřejmě možnost přenosu negrafických dat do informačních systémů. 3D modely můžete využít pro další zpracování také např. v různých vizualizačních programech.

Detailní návrhy přívěsů a mobilních pódií v systému VariCAD

Společnost Vezeko je úspěšným výrobcem nákladních přívěsů a užitkových nástaveb nákladních automobilů. Pro jejich navrhování používá systém VariCAD českého původu, který jí dodavatel upravil na míru.

Detailní návrh jednonápravového skříňového přívěsu Aero Husky ve VariCADu a výsledný produkt na fotografii.
Detailní návrh jednonápravového skříňového přívěsu Aero Husky ve VariCADu a výsledný produkt na fotografii.

Pracovní prostředí VariCADu je i pro začátečníka přehledné, jasné a nabízí snadnou a rychlou orientaci. Díky propracované nápovědě jste schopni za velmi krátkou dobu systém dokonale ovládat a tím také zásadně zkrátit dobu potřebnou k vytvoření celého projektu. Všechny nabízené funkce jsou uživatelům k dispozici již v základní ceně, včetně normálií a výpočtů. Pokud k výše zmíněným vlastnostem připočtete ještě nízké nároky na hardware, pak pořízením tohoto systému získáte kvalitního pomocníka pro realizaci konstrukčních nápadů.

VariCAD je možné provozovat na PC s operačními systémy MS Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8, nebo Linux.

Kromě původní české verze je VariCAD k dispozici i v anglické, německé, portugalské, japonské a čínské verzi. Firma Varicad nabízí také bezplatný prohlížeč a převodník dat, ve kterém je možné prohlížet a tisknout nejen soubory vytvořené v plné verzi VariCADu, ale také výkresy vytvořené ve formátu DXF, DWG a 3D modely ve formátu STEP. V současnosti se navíc připravuje prohlížeč pro mobilní operační systém Android.

Prezentace společnosti Varicad, napsala Vladimíra Grosmanová.

www.varicad.cz

 

Komentáře