Výrobce proudových letounů a systémů pro obranu, kosmonautiku a bezpečnost prodloužil partnerství s dodavatelem CAD/CAM a PLM řešení, společností Dassault Systèmes. Rozhodnutí vyplynulo ze soutěžního procesu, který zahrnoval důkladnou analýzu technických a funkčních vlastností, nákladů a výhod napříč celým trhem.

Boeing má v úmyslu implementovat platformu 3D Experience v různých fázích výroby a využívat specializovaná oborová řešení Winning Program, Co-Design to Target, Ready for Rate, Build to OperateLicense to Fly. Ta jsou určená k využití v letectví, kosmonautice a obraně. Výsledkem bude prohloubení komplexní digitální spolupráce i zdokonalení návrhů, projektování, analýz, plánování výroby a fungování ve výrobních prostorách v celém podniku.

Boenig pokračuje s vývojem proudových letounů na platformě 3D Experience. Foto: Dassault Systèmes

Úkolem platformy 3D Experience je snížit náklady na integraci a podporu, zvýšit produktivitu, posílit inovace a pomoci se zaváděním osvědčených procesů. Platforma dokáže nejen simulovat produkty a procesy, ale také vyhledávat a eliminovat potenciální rizika a problémy týkající se kvality ještě před začátkem výroby. Velkou výhodou je jednotný zdroj digitálních dat, která jsou přenášena napříč produkty platformy 3D Experience. Tato digitální kontinuita zdokonaluje datové a analytické možnosti.

Společnost Dassault Systèmes je hrdá na spolupráci s Boeingem. Boeing je průkopníkem v oboru letectví a ovlivňuje i pokrok všech dalších sektorů v moderní společnosti.

Komentáře