Verze 2015 nabízí uživatelům vylepšené konfigurační styly i nové normalizované díly v rámci norem ISO a DIN. Nové grafické rozhraní ikon zvyšuje přehlednost pracovního prostředí s ohledem na produktivitu.

Hlavní novinkou v ZwCAD Mechanical 2015 je snadná úprava vrstev, razítka, loga a mnoho dalších nastavení konfiguračních stylů. Konstruktéři museli doposud konfigurovat grafické rozhraní, které umožňuje uživatelům přizpůsobit normy vypracování, aniž by věděli, jak definovat související XML soubory a strukturu kódu. Toto vylepšení má výrazně zvýšit efektivitu práce.

Snadnější nastavení vrstev zvýší efektivitu práce. Foto: ZwSoft
Snadnější nastavení vrstev zvýší efektivitu práce. Foto: ZwSoft

V mnoha zemích se výkresová dokumentace a související strojní součásti liší s ohledem na normy. Do Knihovny součástí proto přibyly nové díly v rámci norem ISO a DIN. Pomocí několika kroků je možné vkládat do výkresu normalizované součásti, které jsou velmi často používané po celém světě.

Do Knihovny součástí přibyly normalizované součástí v rámci norem ISO a DIN. Foto: ZwSoft
Do Knihovny součástí přibyly normalizované součástí v rámci norem ISO a DIN. Foto: ZwSoft
ZwCAD Mechanical 2015 získal přehlednější pás karet. Foto: ZwSoft
ZwCAD Mechanical 2015 získal přehlednější pás karet. Foto: ZwSoft

Přehled všech novinek naleznete na stránce ZwCAD Mechanical 2015.

Komentáře