Vedení firmy ZwSoft si vloni vytyčilo ambiciózní a nelehký plán – stát se v dohledné budoucnosti nejoblíbenějším poskytovatelem CAD řešení a následně celkovým lídrem. Pomoci by jim v tom měl i nový strojírenský systém ZW3D, který firma právě nyní uvedla na trh.

Odmyslíme-li si, že ZwSoft pochází z Číny, což by mohlo částečně objasňovat velkolepou vizi o ovládnutí světa, pravdou zůstává, že se této firmě daří. Její dosavadní produkt ZwCAD pro tradiční projektování ve 2D a 3D získal během pouhých pár let existence přízeň tisíců uživatelů po celém světě, ve firmách všech velikostí, včetně významných nadnárodních korporací. Velký podíl na jeho úspěchu má záměrná podobnost s konkurenčním AutoCADem, ovšem v porovnání s ním mnohem nižší cena.

Podobný osud je předpovídán také novému CAD/CAM systému ZW3D, se kterým ZwSoft vstupuje do velmi konkurenčního prostředí mainstreamových komerčních aplikací pro strojírenské navrhování. Technologie pro tento posun firma získala akvizicí americké společnosti VX, jež svůj stejnojmenný program VX vyvíjela již od poloviny osmdesátých let minulého století. Propagátorem ZW3D na českém a slovenském trhu bude stejně jako v případě ZwCADu společnost Techsoft.

ZW3D je vyzrálý MCAD systém vybavený vlastním hybridním a rychlým jádrem, takže nabízí hladkou integraci těles a ploch bez nutnosti vlastnit nejvýkonnější hardware. Jeho velmi silnou stránkou jsou funkce pro zpětné inženýrství (tzv. reverse engineering), obsahuje aplikaci pro tvorbu forem a matric a plně integrovaný obráběcí modul. Díky tomu stačí v procesu vývoje výrobku využívat stále jeden soubor s návrhovými daty.

Když pomineme ostatní vlastnosti, jako je tvorba výkresové dokumentace, fotorealistický rendering nebo pohybové simulace, jež musí jako strojírenský 3D CAD obsahovat ZW3D v základní výbavě, stojí určitě za zdůraznění možnost přímého tisku na 3D tiskárnách a samozřejmě export či import dat z rozličných CAD formátů.

Ukázka funkce tažení profilu, umožňující definovat množství parametrů v jediném kroku.

Program je i v nejnižší verzi Standard vybaven nástroji pro zpracování prezentačních vizualizací.

Dialogový panel pro popis svarů je jedním z mnoha nástrojů pro tvorbu výkresové dokumentace.

ZW3D Standard je nutný základ

Program je dodáván ve třech základních konfiguracích sestavených podle klíčových potřeb různých kategorií uživatelů. Základní varianta ZW3D Standard disponuje kompletními modelovacími možnostmi pro tvorbu parametrických dílů, plechových dílů, výkresů a sestav.

Hybridní jádro a technologie zvaná Burst zajistí, že uživatel nebude při tvorbě dílů nijak omezován jejich tvarem, ani velikostí sestav. Samozřejmostí je vytváření dílů v kontextu sestavy, kontrola kolizí, plná podpora alternativních komponent a animace sestav. Připravena je i rozsáhlá sada nástrojů pro 2D kreslení.

Všechny funkce systému jsou navrženy tak, aby uživatel dokázal v jednom kroku definovat maximální množství parametrů modelované geometrie. Jako příklad lze uvést standardní funkci tažení profilu po křivce, kde při definování parametrů funkce můžete zadávat různá měřítka náčrtu po celé křivce, dále náčrt podél křivky libovolně rotovat nebo určit skořepinu a tím pádem z jednoduchého uzavřeného profilu získat v jednom kroku hned takovýto objekt.

Za zmínku stojí skutečnost, že v ZW3D Standard můžete pracovat takřka s jakýmkoliv importovaným objektem, a to dokonce i s rastrovým obrázkem, který – jakmile jej umístíte do náčrtu – se automaticky zvektorizuje podle vybraných parametrů. Krom toho lze importovaný obrázek „otlačit“ na libovolnou vybranou plochu.

V oblasti tvorby výkresové dokumentace program poskytuje sadu nástrojů nezbytných pro přípravu řezů, pohledů, detailů, nejrůznějších popisů (drsnosti, tolerance polohy, svarů atd.), kusovníků, výpisů děr a uživatelských tabulek, které je možné také importovat, a to z textového souboru nebo z Excelu. Pokud 3D model neobsahoval všechny detaily nezbytné pro 2D dokumentaci, lze tyto kdykoliv podle potřeby ve výkresech doplnit.

Dráha nástroje vygenerovaná přímo na CAD modelu v prostředí ZW3D Premium.

Integrovaný CAM modul pomůže i s obráběním složitějších tvarů.

ZW3D Professional nejen pro formařinu

Středně postavená varianta systému obsahuje úplnou funkčnost ZW3D Standard doplněnou o nástroje pro tvorbu forem, matric a modul pro zpětné inženýrství.

Podíváme-li se blíže na jeho funkce, umožňuje tento program například automatizovat dělicí čáry formy nebo analyzovat smrštění jádra dutiny. Celý proces zvládnete na pár rychlých klepnutí myší. Uživatelé mohou pracovat asociativně nebo neasociativně během celého návrhového procesu, od importu souboru po konečnou sestavu a zpracování detailů. Změny v souborech poskytnutých zákazníkem se tak snadno přizpůsobují v již existujících návrzích.

Průvodce práce s elektrodou automaticky zpracovává odsazení elektrody, čímž se podstatně urychluje vytváření formy elektrody. Při generování výkresů má uživatel k dispozici také tabulky elektrod.

Funkce reverzního inženýrství pak pomáhají z existujících fyzických dílů odvozovat složité 3D modely jako mračna digitálních bodů prostřednictvím 3D skenování. Tyto nástroje naleznou široké uplatnění, mimo jiné například při opravách starých nástrojů.

Upozornit musíme také na nástroje kontroly v reálném čase, jako je kontrola obráceného zkosení, zakřivení a minimálního poloměru.

Velkou výhodou systému ZW3D Professional je jeho cena, nastavená mnohem níže než ceny porovnatelných hybridních řešení vybavených obdobnými nástroji pro návrh forem a zpětné inženýrství. Je to nástroj, z jehož používání je zřejmý pětadvacetiletý vývoj a snaha autorů o pokrytí všech praktických potřeb při navrhování.

ZW3D Premium aneb CAD/CAM v jednom

Konfigurace ZW3D Premium zahrnuje všechny konstrukční a výrobní CAD/CAM moduly pro hybridní modelování. Změny návrhu a výrobní informace jsou úzce propojeny a poskytují při společném využití vysokou pracovní produktivitu. Od konceptu přes návrh, analýzu, rozkreslování až k přípravě výroby poskytuje tento systém vše potřebné „all inclusive“.

CAM modul, který je v programu integrován, by vydal na samostatný článek, takže si jej zde načrtneme pouze ve velmi hrubých rysech. Jeho jednotlivé moduly podporují vysokorychlostní obrábění (VX QuickMilling), pomáhají prodlužovat životnost nástrojů a zvyšovat kapacitu při odběru materiálu (SmoothFlow), omezovat rizikovost zlomení nástroje, urychlovat hrubovací operace (Adaptivní řízení) a mnoho dalšího. Obsaženo je 2,5osé a tříosé frézování, modul pro čtyř a pětiosé obrábění, automatické vytváření otvorů, ověřování těles a také postprocesor ZW3D Post pro přípravu výstupu v kódech ASCII CL nebo G.

CAD/CAM systém ZW3D je aktuálně dodáván v anglické verzi 2010. Jako jedinému se právě českému distributorovi podařilo zajistit, aby zákazníci, kteří si tuto verzi pořídí, následně bezplatně získali upgrade na ZW3D 2011, jenž již bude vybaven českou lokalizací.

Vývojový tým, s jehož zástupci jsme se setkali letos v září, za podpory významných investic tento program rozvíjí takovým způsobem, aby jej jeho uživatelé vnímali jako prvoligový nástroj pro konstruování ve strojírenství. Svým způsobem práce ZW3D konstruktéra při vykonávání všech činností takřka nutí k tomu, aby měl veškeré položky návrhu zcela pod kontrolou, což lze považovat za jednu z jeho strategických vlastností při tvorbě složitějších dílů a sestav.

Napsal Ján Pajerchin. Autor článku pracuje ve společnosti Techsoft.

Komentáře