Autoři studie PLM Market Analysis Report odhadují, že trh s PLM aplikacemi v roce 2012 rostl o 12,6 % k hodnotě přes 21,1 miliardy dolarů.

Prodejně nejsilnějším obdobím byl samotný počátek roku, potom tempo prodejů kleslo. Nejvíce se v poslední době daří prodávat aplikace pro simulace a analýzy. Objem tržeb za takový software již předčil i příjmy z tzv. multidisciplinárních strojírenských CAD systémů (viz graf).

Struktura tržeb za software pro počítačovou podporu vývoje výrobků v roce 2012. Zdroj: CIMdata
Struktura tržeb za software pro počítačovou podporu vývoje výrobků v roce 2012. Zdroj: CIMdata

Pokud pomineme byznys resellerů, tvořící 24,5 % celkových příjmů, tvoří největší část tržeb strojírenský CAD software (27,3 %), následovaný softwarem pro správu dat (21,6 %), softwarem pro simulace a analýzy (19,1 %), samostatným NC softwarem (4,9 %) a nakonec softwarem pro tzv. digitální výrobu (2,5 %).

Komentáře