Klávesové zkratky slouží k rychlejšímu zadávání příkazů. Jste-li uživatelem BIM řešení Revit, podívejte se na přehledný seznam těch nejčastěji používaných.

Klávesové zkratky se aktivují jak po stisknutí kombinace tlačítek na klávesnici, tak i v kombinaci s myší. Některé z nich použijete i ve spojení s 3D myší.

Pozn.: S uvedením nové verze řešení Revit se význam klávesových zkratek může změnit.

Obecně známé používané klávesové zkratky (aktivní v operačním systému Windows):

 • Ctrl + O – otevřít projekt
 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky

Základní ovládání:

 • F1 – nápověda
 • Shift + F1 – rychlá nápověda
 • F5 – obnovení pohledu
 • F7 – kontrola pravopisu
 • F8 – dynamická změna pohledu
 • Ctrl + Tab – následující okno
 • Ctrl + Shift + Tab – předchozí okno
 • Esc – zrušení příkazu nebo výběru objektů
 • * (Num, ve stromu Prohlížeče) – rozbalit všechny úrovně
 • (Num, ve stromu Prohlížeče) – rozbalit aktuální úroveň
 •  (Num, ve stromu Prohlížeče) – sbalit aktuální úroveň
 • kurzorové šipky (výběr) – přesun vybraných objektů v daném směru
 • Shift + kurzorové šipky (výběr) – rychlý přesun vybraných objektů v daném směru

Kolečko myši:

 • Shift + kolečko – 3D orbit (v 3D a perspektivních pohledech)
 • Shift + kolečko (vybraný objekt) –  3D orbit kolem vybraného (v 3D a perspektivě)
 • kolečko + mezerník – zoom pohybem myši
 • kolečko + 2 × mezerník – orbit pohybem myši
 • kolečko + 3 × mezerník – panoramování pohybem myši

Výběr objektů:

 • Mezerník (vybraný objekt) – otočení nebo překlopení objektu
 • Ctrl + přetažení – kopie objektu na novou pozici
 • Ctrl + výběr – přidání do výběrové množiny
 • Shift + výběr – odstranění z výběrové množiny
 • Ctrl + Shift + výběr – přidává nepřidané, odstraňuje přidané (kombinace předchozích)
 • Tab + výběr – řetěz připojených objektů; komponenty složené stěny
 • Shift + Tab + výběr – řetěz připojených objektů (v opačném pořadí)
 • Ctrl + šipka vlevo – vybrat předchozí
 • Alt + Enter (vybraný objekt) – zobrazí vlastnosti objektu

Kreslení:

 • Shift (při kreslení a posunu) – vynutí ortogonální režim
 • Tab (při kreslení) – přepínání uchopovacích režimů/bodů
 • Shift+Tab (při kreslení) – potlačí uchopovací bodů

Zdroj: CADstudio.cz a CADforum.cz

Komentáře