Klávesové zkratky slouží k rychlejšímu zadávání příkazů. Jste-li uživatelem řešení Fusion 360, podívejte se na přehledný seznam těch nejčastěji používaných.

Klávesové zkratky se v řešení Autodesk Fusion 360 liší podle operačního systému – Windows nebo Mac. Níže jsou uvedeny klávesové zkratky pro Autodesk Fusion 360 v operačním systému Windows. Uživatele pracující v operačnímu systému od Applu naleznou seznam zkratek na stránce CADforum.cz.

Klávesové zkratky se aktivují jak po stisknutí kombinace tlačítek na klávesnici, tak i v kombinaci s myší. Některé z nich použijete i ve spojení s 3D myší.

Pozn.: S uvedením nové verze řešení Fusion 360 se význam klávesových zkratek může změnit.

Obecně známé používané klávesové zkratky (aktivní v operačním systému Windows):

 • Ctrl + O – otevřít projekt
 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky

Obecné:

 • Shift + 1 – čtyři výřezy obrazovky
 • Ctrl + Shift + F – režim plné obrazovky
 • Ctrl + Alt + V – zobrazit/skrýt ViewCube
 • Ctrl + Alt + B – zobrazit/skrýt Browser
 • Ctrl + Alt + A – zobrazit/skrýt panel Activity
 • Ctrl + Alt + C – zobrazit/skrýt textové příkazy
 • Ctrl + Alt + W – zobrazit/skrýt Toolbar
 • Ctrl + Alt + N – zobrazit/skrýt navigační lištu
 • Ctrl + Alt + P – zobrazit/skrýt datový panel
 • Ctrl + Alt + R – reset do výchozího rozvržení

Prostředí modelování:

 • E – vytažení (Extrude)
 • H – díra (Hole)
 • Q – tlač/táhni (Press/Pull)
 • F – zaoblení (Fillet)
 • M – posun (Move)
 • A – vzhled (Appearace)
 •  J – kloub (Joint)
 • L – čára (Line)
 • R – obdélník dvěma body (Two Point Rectangle)
 • C – kružnice (Center Diameter Circle)
 • T – oříznout (Trim)
 • O – rovnoběžka (Offset)
 • I – dělení (Measure)
 • D – kóta náčrtu (Sketch Dimension)
 • Shift + S – skripty a doplňky
 • Shift + J – modelový kloub (As-built Joint)
 • Ctrl + B – přepočíst vše
 • 1 – výběr oknem (Windows Selection)
 • 2 – volný výběr (Freeform Selection)
 • 3 – výběr štětcem (Paint Selection)

Uživatelské prostředí:

 • Alt + tažení – přidání geometrie
 • Ctrl + Alt + tažení – přidání geometrie se zachováním zlomů
 • Shift + šipka nahoru – zvětšení výběru
 • Shift + šipka dolů – zmenšení výběru
 • Alt + P – výběr smyčky
 • Alt + O – výběr zvětšení smyčky
 • Alt + I – výběr zmenšení smyčky
 • Alt + L – výběr prstence
 • Alt + K – výběr zvětšení prstence
 • Alt + J – výběr zmenšení prstence
 • Alt + M – výběr rozsahu
 • Alt + N – inverzní výběr
 • Alt + A – výběrový filtr Vrchol
 • Alt + S – výběrový filtr Hrana
 • Alt + D – výběrový filtr Plocha
 • Alt + G – výběrový filtr Těleso
 • Alt + šipka vlevo – předchozí U
 • Alt + šipka vpravo – další U
 • Alt + šipka dolů – předchozí V
 • Alt + šipka nahoru – další V
 • Alt + Q – transformační režim Multi
 • Alt + W – transformační režim Translace
 • Alt + E – transformační režim Rotace
 • Alt + R – transformační režim Měřítko
 • Alt + Z – souřadnicový prostor Globální
 • Alt + X – souřadnicový prostor Pohled
 • Alt + C – souřadnicový prostor Lokální
 • Ctrl + 1 – režim kvádrů
 • Ctrl + 2 – režim řídicích rámců
 • Ctrl + 3 – režim hladký
 • poklepání na hranu – výběr prstence hran
 • vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí – výběr prstence ploch

Prostředí CAM:

 • Ctrl + A – všechny obráběcí nástroje
 • Ctrl + I – import knihovny nástrojů
 • Ctrl + E – export knihovny nástrojů
 • Ctrl + D – duplikát nástroje
 • Ctrl + R – přečíslování nástrojů (Renumber)
 • Ctrl + G – generování drah nástroje
 • Alt + Enter – editace nástroje

Zdroj: CADstudio.cz a CADforum.cz

Komentáře