Klávesové zkratky slouží k rychlejšímu zadávání příkazů. Jste-li uživatelem řešení AutoCAD, podívejte se na přehledný seznam nejčastěji používaných zkratek.

Klávesové zkratky se aktivují jak stisknutím kombinace tlačítek na klávesnici, tak i v kombinaci s myší. Některé z nich použijete i ve spojení s 3D myší.

Pozn.: S uvedením nové verze AutoCADu se význam klávesových zkratek může změnit.

Obecně známé klávesové zkratky (aktivní v operačním systému Windows):

 • Ctrl + O – otevřít projekt
 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky

Základní ovládání:

 • F1 – zobrazení nápovědy
 • F2 – zobrazení textového okna
 • F3 – přepnutí uchopení objektů
 • F4 – přepnutí módu tabletu
 • F5 – přepnutí izometrických rovin
 • F6 – přepnutí zobrazení souřadnic (do verze 2006, od verze 2007 přepíná DUSS)
 • F7 – přepnutí zobrazení rastru
 • F8 – přepnutí režimu Orto
 • F9 – přepnutí krokování
 • F10 – přepnutí polárního trasování
 • F11 – přepnutí trasování objektů
 • F12 – přepnutí dynamického zadávání (verze 2006 a novější)
 • Esc – zrušení změn, zrušení uzlů
 • Tab – přepíná mezi možnými uchopeními
 • Shift – odstraňuje objekty (při výběru objektů)
 • Del – maže objekty (přidržet při ukazování)

Uživatelské prostředí:

 • Ctrl + 0 – přepíná režim čisté obrazovky (verze 2004 a novější)
 • Ctrl + 1 – zobrazí okno Vlastnosti
 • Ctrl + 2 – zobrazí okno DesignCenter
 • Ctrl + 3 – zobrazí okno Palety nástrojů (verze 2004 a novější)
 • Ctrl + 4 – zobrazí okno Správce sady listů, resp. Prohlížeč obsahu (verze 2005 a novější)
 • Ctrl + 5 – zobrazí okno Info palety, resp. Navigátor projektu (verze 2005-2007)
 • Ctrl + 6 – zobrazí okno dBConnect
 • Ctrl + 7 – zobrazí okno Správce sady připomínek (2005)
 • Ctrl + 8 – zobrazí rychlý Kalkulátor (verze 2006 a novější)
 • Ctrl + 9 – skryje/zobrazí Příkazový řádek (verze 2006 a novější)

Kreslení:

 • Ctrl + A – vybere všechny rozmražené objekty (2002)
 • Ctrl + Shift + A – přepnutí výběru skupina/jednotlivě
 • Ctrl + B – přepíná krokování
 • Ctrl + C – zkopíruje obsah do schránky
 • Ctrl + Shift + C – zkopíruje s referenčním bodem
 • Ctrl + D – přepíná zobrazení souřadnic (od verze 2009 zaměněno za DUSS)
 • Ctrl + E – přepíná izoroviny
 • Ctrl + Shift + E – vytáhne ukázanou plochu do 3D (Tlačtáhni, verze 2010 a novější)
 • Ctrl + F – přepíná uchopení objektů
 • Ctrl + G – přepíná zobrazení rastru
 • Ctrl + H – přepíná Pickstyle (výběr skupin a šraf)
 • Ctrl + Shift + H – přepíná zobrazení všech palet (verze 2009 a novější)
 • Ctrl + I – přepíná zobrazení souřadnic (verze 2009 a novější)
 • Ctrl + J – zopakuje příkaz
 • Ctrl + K – zobrazuje dialog Hyperlink
 • Ctrl + L – přepíná režim Orto
 • Ctrl + Shift + L – přidává předchozí vybrané objekty (verze 2013 a novější)
 • Ctrl + N – založí nový výkres
 • Ctrl + O – otevře výkres
 • Ctrl + P – vytiskne výkres
 • Ctrl + Shift + P – přepíná zobrazení Rychlé vlastnosti (verze 2009 a novější)
 • Ctrl + Q – ukončí AutoCAD (verze 2004 a novější)
 • Ctrl + R – přepíná na další výřez (viewport)
 • Ctrl + S – uloží výkres
 • Ctrl + Shift + S – uloží výkres jako (verze 2004 a novější)
 • Ctrl + T – přepíná režim Tablet
 • Ctrl + U – přepnutí polárního trasování
 • Ctrl + V – vloží obsah ze schránky
 • Ctrl + Shift + V – vloží obsah jako blok
 • Ctrl + W – přepnutí trasování objektů
 • Ctrl + X – vyjme obsah do schránky
 • Ctrl + Y – zopakuje vrácenou akci
 • Ctrl + Z – vrátí zpět poslední akci
 • Ctrl + PgDn – přepnutí na další rozvržení (verze 2004 a novější)
 • Ctrl + PgUp – přepnutí na předchozí rozvržení (verze 2004 a novější)
 • Ctrl + Home – přepnutí na úvodní kartu (verze 2016)

Funkce makra a editoru:

 • Alt +F8 – makra VBA
 • Alt + F11 – editor VBA

Dočasně přednostní klávesy (verze 2006 a novější):

 • Shift – přepíná orto režim
 • Shift + – – přepíná dynamický režim USS (verze 2007 a novější)
 • Shift + ) – přepíná režim trasování objektů (verze 2007 a novější)
 • Shift + . – přepíná polární mód
 • Shift + A – přepíná uchopení
 • Shift + E – přepíná uchopení koncového bodu
 • Shift + C – přepíná uchopení středu
 • Shift + D – zakáže uchopení a trasování
 • Shift + M – přepíná uchopení poloviny
 • Shift + Q – přepíná uchopení trasování objektů
 • Shift + S – povolí vynucení uchopení objektů
 • Shift + W – spouští ovládací kolečko Steering Wheel (verze 2009 a novější)
 • Shift + X – přepíná polární trasování
 • Shift + F2 – subselection mode
 • Shift + F3 – subselection mode
 • Shift + F4 – subselection mode
 • Shift + F5 – subselection mode

Myš:

 • Ctrl + myš – vybírá postupně překrývající se objekty (do verze 2006)
 • Shift + mezera – vybírá postupně překrývající se objekty ve 2D (verze 2007 a novější)
 • Ctrl + mezera – vybírá postupně překrývající se podobjekty ve 3D (verze 2007 a novější)
 • Ctrl + Alt – vytáhne danou oblast do 3D – Tlačtáhni (verze 2007-2009)
 • Ctrl + šipka – posouvá kurzor
 • Šipky nahoru a dolů vyvolávají historii příkazů

Vlastnosti:

 • Ctrl + Shift + písmeno – najede na vlastnost v okně Vlastnosti
 • Alt + šipka dolů – otevře seznam v okně Vlastnosti
 • Alt + šipka nahoru – uzavře seznam v okně Vlastnosti

 

Zdroj: CADstudio.cz a CADforum.cz

1 Comment

 1. Zdravím,
  při editaci uzlu křivky (např. protáhnout, přidat vrchol, převést na oblouk) nemůžu najet a kliknout na možnost, kterou chci, ale vybírám pomocí ctrl. Proč? Je to nepřehledné, stejně tak u editaci kót (posun textu). Jde to zrušit, pokud ano jak prosím? Díky. Hezký den.

Komentáře