Každý výrobek prochází koncepční fází, při které se postupně rodí a ladí jeho základní funkce a výchozí parametry. Právě pro tuto klíčovou etapu přetváření nápadů do reality, která zabírá až třetinu veškeré práce na vývoji produktu, pokrývá nový software SolidWorks Mechanical Conceptual.

Uživatelé stávajícího SolidWorksu mohou zůstat v klidu. SolidWorks Mechanical Conceptual tu není od toho, aby z trhu vytěsnil svého staršího sourozence, nýbrž aby konstruktérům a designérům nabídl dosud nevídané a veskrze praktické funkce, jež velkou měrou zdokonalují způsoby, jakými jsou na svět přiváděny nové nápady.

Ve světle toho, co SolidWorks Mechanical Conceptual umí, je nakonec podružné, že jde o cloudovou aplikaci. Všichni, s kým jsem měl tu možnost zde na konferenci SolidWorks World 2014 za společnost Dassault Systèmes hovořit, se shodují na tom, že je pouze na uživateli, zda pro něho je existence tohoto řešení na cloudové technologii překážkou, či nikoliv. Každý má zkrátka svobodnou volbu, zda je pro něj tento software lákavý dostatečně na to, aby ignoroval paranoiu, vyburcovanou nyní dalšími zvěstmi o tom, jak americké zpravodajské agentury sledují internetový provoz.

SolidWorks Mechanical Conceptual vnáší do procesu vývoje výrobku zcela nové postupy, nicméně je to inovace směřující ke zjednodušení práce, která je v tomto softwaru velmi intuitivní.
SolidWorks Mechanical Conceptual vnáší do procesu vývoje výrobku zcela nové postupy, nicméně je to inovace směřující ke zjednodušení práce, která je v tomto softwaru velmi intuitivní.

Jak prohlásil šéf Googlu Eric Schmidt, jakákoliv činnost, kterou provádíte on-line, je ze své podstaty sledovatelná někým dalším. Ať je to poslání e-mailu, nahrání dat na Dropbox, nebo prosté „brouzdání“ po webu. Všechny tyto aktivity jsou však z hlediska zneužitelnosti vašich dat mnohem rizikovější, než práce v takovém softwaru, jako je SolidWorks Mechanical Conceptual. Způsobů jeho zabezpečení je několik a už sama podstata toho, že jde o databázové řešení, ve kterém nemůžete čekat souborový systém, na jaký jste zvyklí ze svého počítače, činí vytěžování informací uživatelů pro kohokoliv zvenčí obtížným. Bezpečnostním otázkám se budu věnovat ještě v samostatném příspěvku, nyní již k funkcím samotného softwaru.

Každý návrh vzniká na pozadí profesionální sociální sítě a doprovází ho "nástěnka" s připomínkami a související komunikací mezi účastníky tvůrčího procesu.
Každý návrh vzniká na pozadí profesionální sociální sítě a doprovází ho „nástěnka“ s připomínkami a související komunikací mezi účastníky tvůrčího procesu.

SolidWorks Mechanical Conceptual přináší v jistém ohledu velkou inovaci v tom, jak vzniká počítačový návrh budoucího výrobku a zároveň také, jakým způsobem kolem toho zainteresované osoby komunikují. Nejde přitom jen o samotné konstruktéry, nýbrž tato cesta je přístupná také lidem „zvenčí“, ať už jde o zadavatele zakázky, nebo manažera, který má její hladké uskutečnění na starosti.

Ti všichni mohou do SolidWorks Mechanical Conceptual přistupovat k danému projektu s přesně nastavenými právy pro každého z nich. Někdo tak může data vytvářet či upravovat, jiný má dovoleno jen jejich vizuální připomínkování a dalšímu je svěřena výhradně úloha pozorovatele. Zajímavé na tom je také to, že pro každý návrh může existovat nekonečné množství individuálně nastavených „prostorů“, do kterých lze přiřadit různé lidi s různými kompetencemi.

SolidWorks Mechanical Conceptual je, jako první z řady aplikací SolidWorks na platformě 3D Experience, určen zejména pro koncepční návrh mechanismů.
SolidWorks Mechanical Conceptual je, jako první z řady aplikací SolidWorks na platformě 3D Experience, určen zejména pro koncepční návrh mechanismů.

Samotná tvorba návrhu je do značné míry podobná tomu, co nabízejí nástroje známého SolidWorksu. Snad jen s tím rozdílem, že v tomto modeláři můžete prvky parametrického modelu modifikovat tzv. přímými úpravami (ve srovnání s konkurenčními řešeními pro přímé nebo také synchronní úpravy zde navíc nemusíte přecházet do jiného rozhraní, vše se odehrává v rámci jednoho workflow a jednoho modelovacího prostoru).

SolidWorks Mechanical Conceptual je do určité míry prediktivní – pomáhá uživateli soustředit se na rozvíjení samotného návrhu, k čemuž ho podporuje poskytováním správných nástrojů ve správnou chvíli, aby se nemusel rozptylovat ničím podružným a v hlavě přemítal především o tom, jak odvést tu nejlepší možnou práci na rozvíjených ideách.

Pokud jste uživatelem systému SolidWorks, přijde vám prostředí SolidWorks Mechanical Conceptual dostatečně povědomé.
Pokud jste uživatelem systému SolidWorks, přijde vám prostředí SolidWorks Mechanical Conceptual dostatečně povědomé.

Název produktu odkazuje k tvorbě mechanismů, a právě ta je doménou této aplikace. Vedle tvorby skic a 3D modelů jsou v SolidWorks Mechanical Conceptual integrovány funkce pro jednoduché kinematické analýzy a rychlou tvorbu různých návrhových variant takových mechanismů.

Nedílnou součástí softwaru je integrovaná „sociální síť“ (zde Dassault využil akvizici produktu 3Dswym), která slouží k velmi přehledné správě dat a komunikaci o nich mezi uživateli. Je to zcela nové a popravdě netradiční pojetí toho, co si představujeme pod zkratkou „PDM“. Na druhou stranu, v koncepční fázi se tento způsob komunikace jeví jako vysoce efektivní a lidsky přirozený.

Přechod od skici ke 3D modelu snad nikdy nebyl jednodušší. Zde ho obstará jedno tlačítko.
Přechod od skici ke 3D modelu snad nikdy nebyl jednodušší. Zde ho obstará jedno tlačítko.

SolidWorks Mechanical Conceptual plní velmi důležitou úlohu pro samotnou Dassault Systèmes jako pilotní projekt komplexní iniciativy, jejímž cílem je naprosto sjednotit veškeré systémy této firmy a jejich rozšiřující aplikace do jednotné on-line platformy 3D Experience.

Jak by to mělo fungovat, jasně ukazuje způsob komunikace mezi SolidWorks Mechanical Conceptual a špičkovým výpočetním systémem Simulia. Veškerá komunikace se odehrává v rámci jednoho rozhraní – uživatel nemusí složitě exportovat data, načítat je do Simulie a tam separátně provádět výpočet. V nové generaci softwaru na platformě 3D Experience je toto vše propojeno a závisí jen na tom, zda jako uživatel disponujete oprávněním využívat takové návazné aplikace, tedy zda máte zaplacenu za jejich licenci.

Tím se dostáváme k finanční stránce věci. Samotný SolidWorks Mechanical Conceptual vyjde uživatele z Evropské unie na 249 eur měsíčně. V kontextu dříve představených cloudových CAD a PDM aplikací je to sice cena možná nečekaně vysoká, zároveň však zatím žádný jiný dodavatel nenabídl tak širokou funkčnost a tak promyšlenou infrastrukturu vzájemně propojených systémů pro průmyslový design, jako právě Dassault Systèmes v případě 3D Experience. Navíc to vše je opravdu jen úplný začátek.