Mám tu čest účastnit se letošní konference věnované softwaru pro sofistikované průmyslové simulace v softwaru Simulia/Abaqus, na které hned z kraje prvního dne zaznělo několik zajímavých prohlášení.

Předně, omlouvám se za chabý obrazový doprovod k článku. Na této konferenci totiž novinářům nebylo umožněno pořizovat obrazové záznamy (ačkoliv „běžní“ návštěvníci na své chytré telefony či iPady přiznaně nebo potají cvakají o sto šest), s cejchem novináře se navíc některých přednášek dokonce vůbec nemohu zúčastnit (copak nám chce asi Airbus a Hyundai zatajit?).

Je to škoda, jelikož aplikace a případové studie, které se na této konferenci prezentují, rozhodně za vidění stojí. Tyto požadavky ovšem respektuji, neboť náplň přednášek, jimiž se zde přední výrobci automobilů, letadel i spotřebního zboží chlubí, je skutečně exkluzivní a do značné míry zřejmě chráněná.

Z konference Simulia Community 2013 ve Vídni... víc vám zatím ukázat nemůžu. Foto: Jan Homola
Z konference Simulia Community 2013 ve Vídni… víc vám zatím ukázat nemůžu. Foto: Jan Homola

Konference se účastní více než 470 odborníků z několika průmyslových odvětví, na programu je kolem osmdesáti přednášek rozdělených do pěti paralelních sekcí. Mezi přednášejícími narazíte také na česká jména – s prezentací zde vystoupili například Jan Steklý ze společnosti Idiada, nebo Miroslav Španiel z ČVUT.

Jasnější podoba 3D Experience

Setkání se osobně zúčastnil Bernard Charlès, vizionářský prezident a CEO, který Dassault Systèmes naordinoval ambiciózní strategii zvanou 3D Experience. Jeho slovy to je plán na příštích deset až patnáct let, do něhož hodlá investovat „miliardy dolarů“.

Tématu 3D Experience jsem se již několikrát věnoval, ve snaze vysvětlit jeho záměr našim čtenářům, přičemž pravdou je, že jsem k této myšlence byl také kritický. Ona kritika vycházela hlavně z nejednoznačnosti toho, co se nám Dassault Systèmes snaží říct. A v tomto ohledu došlo na konferenci Simulia Community k důležitému posunu.

Pan Charlés totiž poprvé naživo prezentoval něco, co již vypadá jako skutečný a ucelený produkt. Tedy ne jen několik slajdů plných příslibů plynoucích z technologií, které firma v posledních letech koupila, či vyvinula, ale opravdu fungující softwarové rozhraní, jež myšlenku „3D Experience“ doslova zhmotňuje.

Zákaz fotografování mi bohužel neumožnil toto rozhraní zachytit, spokojte se tedy prozatím se strohým popisem – hovoříme zde o on-line (cloudovém) prostředí, které lze libovolně konfigurovat doplňováním rozličných aplikací (apps). Tento nástroj dokáže vytěžovat veřejně i neveřejně dostupná „velká data“, velmi inteligentně v nich vyhledávat a výsledky zasazovat do kontextu, podporuje týmovou spolupráci (doslova v globálním měřítku), komunikaci, sdílení dat s kontrolou verzí (nejen CAD souborů, prostě všech počítačových dat), rozumí si s technickými formáty, takže dokáže nabídnout interaktivní náhled počítačového 3D modelu a ačkoliv součástí přehlídky nebyla aplikace určená přímo pro tvorbu 3D obsahu, velmi dobře víme, že i takové nyní Dassault Systèmes vyvíjí (první vlaštovkou je SolidWorks Mechanical Conceptual).

3D Experience, tak jak byla předvedena poprvé 22. května na konferenci ve Vídni, působí velmi slibným dojmem. Hlavním důvodem, proč je podle Dassault Systèmes dalším evolučním stupněm nástrojů pro vývoj výrobků po 3D CADu a PLM právě 3D Experience, je úsilí nabídnout trhu řešení, které umožní firmám reagovat pružně na okamžitou poptávku po zboží, jež si žádají zákazníci dneška i v budoucnosti, náročnější, než kdy dříve a očekávající přizpůsobování výrobků jejich individuálním požadavkům.

Bernard Charlès na adresu toho říká, že „končí doba, kdy se na svět pohlíží zevnitř uzavřených firem“. Že nebude možné konkurovat ve světě Googlu a dalších služeb, které dávají spotřebitelům do rukou velmi mocné nástroje, pokud sami výrobci nebudou mít nad těmito nástroji výhodu. Nad to trochu tajemně dodává, že ve druhé polovině letošního roku máme od Dassault Systèmes očekávat nabídku zcela nové generace softwaru, jejíž nosnou platformou bude cloud.

Komentáře