Jsou chvíle, na které se nezapomíná. Pro mne bude jednou z nich neplánovaná dlouhá večerní diskuse s prezidentem společnosti Dassault Systèmes, exkluzivně pro CAXMIX a posléze i pro zbytek české novinářské delegace, kterou dialog Homola:Charlès logicky zaujal natolik, že se k nám během chvíle přidali.

Bernard Charlès, prezident a CEO Dassault Systèmes v rozhovoru s českými novináři. Foto: Pavel Růžička
Bernard Charlès, prezident a CEO Dassault Systèmes v rozhovoru s českými novináři. Foto: Pavel Růžička

Nastala tak situace výjimečná v mnoha ohledech, překonávající obvyklé konkurenční tendence náhlou kolegialitou a především samotným faktem, že si při večerní recepci pro novináře šéf nejvyšší z nejvyšších vybere zrovna publicisty z globálně nepříliš významného českého média.

Pocity, které vás v takové chvíli opanují, pochopí pouze ten, kdo ví, jaké možnosti běžně jako novináři na podobných celosvětových setkáních máme. Obvykle bývá velkým štěstím setkat se s nejvyšším managementem při žádosti o rozhovor alespoň při tzv. „kulatém stolu“ za účasti mnoha dalších novinářů, kdy je pro vás vyhrazen prostor pro dvě-tři krátké otázky a odpovědi.

Okamžik, kdy jsem na rautu postával se skleničkou vína, když si to ke mně z ničeho nic Bernard Charlès namířil a zeptal se, jak se mi to všechno líbí, by se ve světě velké žurnalistiky dala přirovnat k tomu, že Steve Jobs na konferenci Apple uznale kývne na pozdrav vašim o mnoho známějším kolegům z BBC, CNN a Time, načež se zapovídá s vámi, zástupcem časopisu z malé země, kterou by možná ani polovina přítomných cizinců nedokázala ukázat na slepé mapě.

Z šedesáti minut, které měl top management Dassault Systèmes a SolidWorksu pro šest desítek novinářů na večírku vyhrazeny, tak Bernard Charlès věnoval polovinu svého času právě nám. Ačkoliv jsem s takovou příležitostí nepočítal, neměl jsem pochopitelně připraveny žádné otázky. A právě proto vzniklo interview mnohem neformálnější, než ty, co bývají nahrávána na diktafon při oficiálních schůzkách a rozhovorech.

Záznam nakonec máme, postaral se o něj Josef Vališka z časopisu TECHmagazín, který se po chvilce také vložil do diskuse a máme i fotografie, jež pro změnu pořídil Pavel Růžička z MM Spektra.

Bezprostřednost dotazů, mnohem otevřenějších i osobnějších, než bych si dovolil položit na „kulatém stolu“, i otevřenost pana Charlese, tak daly nečekaně vzniknout docela unikátnímu interview, které se běžně nenahrává. Bernard Charlès, neobyčejný vizionář s nepopiratelnou francouzskou žoviálností, však svolil se zveřejněním všeho, co nám nad příjemně vychlazeným kalifornským Chardonnay řekl. Přepis naší diskuse zveřejníme v nejbližších dnech.

Komentáře