O tom, že DS SolidWorks pracuje na nové generaci CAD systému, který využívá softwarovou platformu Dassault Sytèmes V6, víme už pár let – a vy ostatně také, jelikož tuto z pohledu uživatelů lehce kontroverzní záležitost bedlivě celou dobu sledujeme.

Po marketingovém fiasku, jak někteří komentátoři označují předvedení „cloudové“ verze SolidWorksu zde na konferenci SolidWorks World před třemi lety, je firma v této věci velmi opatrná. Tato opatrnost byla zjevná i z celé úvodní sekce letošního ročníku, když snad dokonce i lehce nervózní CEO DS SolidWorks Bertrand Sicot ohlašoval, že nový produkt je konečně tady.

„Potřebujeme si být jistí, že investujeme do řešení, jaké hledáte,“ prohlásil, načež představil novinku jménem SolidWorks Mechanical Conceptual. Jedná se o doplněk pro uživatele desktopového SolidWorksu, určený pro digitální tvorbu konceptů při navrhování výrobků. Jak již bylo řečeno, aplikaci pohání „motor“ V6 shodný s poslední generací systému Catia a využívá mnoha příležitostí plynoucích z nástrojů, o něž Dassault rozšířil své softwarové portfolio v posledních letech.

Šéf SolidWorksu Bertrand Sicot představuje novinku Mechanical Conceptual. Foto: Jan Homola
Šéf SolidWorksu Bertrand Sicot představuje novinku Mechanical Conceptual, horkou nejen svojí aktuálností. Foto: Jan Homola

SolidWorks Mechanical Conceptual poskytuje nástroje pro digitální skicování s důrazem na výběr nejvhodnější návrhové varianty z mnoha iterací, umí tyto skici převádět do 3D a dále rozvíjet metodami přímého i parametrického modelování, obsahuje základní pevnostní simulace a hladce komunikuje s desktopovým systémem SolidWorks.

Komunikace je jeho další rozměr i z hlediska samotných uživatelů. Ti se spolu mohou domlouvat při práci v týmu prostřednictvím on-line chatu přímo v okně s rozpracovaným modelem, mohou si posílat 3D snapshoty, aby upozornili na právě řešený problém a výsledky svojí práce dále poskytnout do profesionální sociální sítě, jež do procesu zatahuje další účastníky, včetně investorů, kteří se svým rozhodnutím podílejí na vyvíjených produktech.

Tvorba pohyblivých skic v aplikaci Mechanical Conceptual. Foto: Jan Homola
Tvorba pohyblivých skic v aplikaci Mechanical Conceptual. Foto: Jan Homola

Ačkoliv za celou dobu prezentace nikdy nezaznělo slovo „cloud“, velmi pravděpodobně se jedná o aplikaci provozovanou on-line. Soudím ze zmínek, že „uživatelé nemohou přijít o svá data, protože jsou ukládána permanentě“, „nehrozí pád aplikace“, nebo že „data jsou okamžitě dostupná na jakékoliv platformě“. Suma sumárum, přesně takto bývají definovány právě cloudové aplikace, nebo chcete-li, služby.

Co je velmi zajímavé, ale prozatím ne zcela jasně vysvětlené – software se permanentně učí přiřazovat uživatelovým krokům významy, snaží se „chápat“ každý váš krok a toto následně zúročit ve vaší další práci.

Při rozvíjení konceptu ve 3D se má Mechanical Conceptual určitým způsobem učit z vašich vlastních kroků a tuto inteligenci vám následně vracet. Foto: Jan Homola
Při rozvíjení konceptu ve 3D se má Mechanical Conceptual určitým způsobem učit z vašich vlastních kroků a tuto inteligenci vám následně vracet. Foto: Jan Homola

Software SolidWorks Mechanical Conceptual je již v tuto chvíli takřka hotov a DS SolidWorks vybízí své zákazníky, aby se v případě zájmu ozvali a zapojili do jeho využití v rámci pilotních projektů v praxi. Na ostrou a komerční verzi si však budeme ještě muset počkat – na trh by měla přijít letos na podzim.

Komentáře