Renomovaná uživatelská soutěž AV Engineering Awards vstoupila do svého 12. ročníku. Přitom již pošesté se sešla Akademie soutěže, aby posoudila nejlepší projekty zpracované v posledním období českými vývojáři a konstruktéry s podporou softwarových technologií PTC.

Akademici reprezentují významné české strojírenské podniky, akademickou sféru a odborná média. Akademie AV Engineering Awards na svém společném zasedání vybrala vítěze jednotlivých kategorií a hlavního vítěze ročníku 2013.

av-engineering-awards-akademie-2013
Členové Akademie AV Engineering Awards 2013. Foto: AV Engineering

Akademie AV Engineering Awards 2013 se sešla 28. května v brněnském hotelu Maximus Resort v tomto složení:

  • Ing. Ivan Boruta, jednatel společnosti Borcad CZ
  • doc. Ing. Jan Brandejs, CSc., vedoucí odboru metodiky konstruování, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  • Ing. Jan Homola, šéfredaktor časopisu Konstruktér
  • Ing. Marcel Jenčo, výrobní náměstek společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek
  • Ing. Václav Miller, jednatel společnosti Retigo
  • Petr Ouhrabka, ředitel divize Motory společnosti Tedom
  • Dr. Ing. Anna Plchová, zástupce vedoucího katedry výrobních strojů a konstruování, zástupce proděkana pro externí pracoviště, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
  • Ing. Petr Čevela, ředitel Divize IP, AV Engineering

Akademie v letošním ročníku soutěže posuzovala celkem 41 přihlášených projektů rozdělených do pěti kategorií. Nejsilněji byla obsazena kategorie Vývoj výrobku s podporou Creo a/nebo Mathcad s celkovým počtem 27 projektů, následovaly stejně obsazené kategorie PDM/PLM projekt s podporou Pro/Intralink nebo Windchill a Obchodně-technická dokumentace s podporu Creo a Arbortext. V obou školních kategoriích – Středoškolský projekt s podporou Creo a/nebo Mathcad a Univerzitní projekt s podporou Creo a/nebo Mathcad – soutěžilo shodně po 5 projektech. Akademici rozhodovali o vítězi každé kategorie a celkovém vítězi 12. ročníku soutěže AV Engineering Awards.

Členové Akademie při posuzování jednotlivých projektů brali v úvahu míru inovace, technickou výjimečnost, dále efekty pro výrobní podnik, společenský význam, originalitu řešení a samozřejmě také celkovou úroveň informací poskytnutých soutěžícími.

Akademie se stejně jako vloni rozhodla, že výsledky 12. ročníku soutěže AV Engineering Awards  nebudou publikovány až do 25. 6. 2013, tedy do termínu 23. vzdělávací konference SUPro 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže AV Engineering Awards 2013 proběhne v rámci prvního dne konference SUPro a vítězné projekty budou představeny účastníkům konference formou prezentace.

Akademie ocenila celkovou letošní úroveň přihlášených projektů a gratuluje vítězům.

Členové hodnotitelské Akademie 2013, v. r.

Komentáře