Geometrie skici je důležitý soubor entit pro vytvoření základního objemového tělesa nebo prvku na existujícím objemovém tělese. Pojďte se s námi podívat, jak vytvořit jednoduchou skicu v řešení Solid Edge.

Skicu lze nakreslit na rovinné ploše nebo v referenční rovině. V následujícím návodu si ukážeme postup tvorby náčrtu v referenční rovině.

1-Solid-Edge-navod-tutorial-postup-tvorba-nacrtu
Klikněte na tlačítko Aplikace → Nový → ISO Metric a vyberte dokument iso metric part.par
Na kartě Tvorba skici vyberte příkaz Čára ve skupině příkazů Kreslit.
Vyberte příkaz Čára ve skupině příkazů Kreslit
Náčrt začneme kreslit ve výchozí rovině Nárys.
Náčrt začneme kreslit ve výchozí rovině Nárys
Pro přepnutí do pohledu kolmého k této rovině použijte příkaz Pohled skici na kartě Zobrazení → skupině Pohledy. Rovněž lze použít klávesovou zkratku Ctrl + H.
Pro přepnutí do pohledu kolmého k této rovině použijte příkaz Pohled skici na kartě Zobrazení → Pohledy. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl + H
Umístěte počáteční bod přímky do počátku souřadného systému označeného červenou šipkou. Pokračujte kreslením svislé čáry tažením kurzoru nahoru a kliknutím vložte koncový bod přímky. Táhněte myší doprava a kliknutím umístěte koncový bod vodorovné přímky
Dokreslete svislou a vodorovnou přímku tak, aby entity vytvořily uzavřený náčrt ve tvaru obdélníku
Ve skupině příkazů Kóta vyberte příkaz Chytrá kóta.
Ve skupině příkazů Kóta vyberte příkaz Chytrá kóta
Klikněte na vodorovnou přímku a táhněte směrem nahoru. Druhým kliknutím umístíte kótu.
Klikněte na vodorovnou přímku a táhněte směrem nahoru. Druhým kliknutím umístíte kótu
V plovoucím okně definujte velikost entity přímky 100 mm a potvrďte klávesou Enter.
V plovoucím okně definujte velikost entity přímky 100 mm a potvrďte klávesou Enter
Klikněte na svislou přímku a táhněte doleva. Druhým kliknutím umístěte svislou kótu a definujte velikost entity přímky 60 mm.
Klikněte na svislou přímku a táhněte doleva. Druhým kliknutím umístěte svislou kótu a definujte velikost entity přímky 60 mm
Ze skupiny příkazů Kreslit vyberte příkaz Kružnice se středem.
Ze skupiny příkazů Kreslit vyberte příkaz Kružnice se středem
Najeďte kurzorem na středový bod svislém přímky (označená červenou šipkou) a po zvýraznění středového bodu přímky táhnete doprava.
Najeďte kurzorem na středový bod svislé přímky (označená červenou šipkou) a po zvýraznění středového bodu přímky táhněte doprava
Kliknutím umístěte střed kružnice, tažením roztáhněte kružnici a kliknutím potvrďte vytvoření kružnice. Rozměr zatím ponechejte bez kóty.
Kliknutím umístěte střed kružnice, tažením kurzoru od středu ji roztáhněte a kliknutím potvrďte vytvoření kružnice. Rozměr zatím ponechejte bez kóty
Opakujte výběr příkazu Kružnice se středem a kurzorem označte středový bod přímky nebo střed kružnice. Po zvýraznění středového bodu přímky nebo kružnice táhněte doprava a nakreslete druhou kružnici.
Opakujte výběr příkazu Kružnice se středem a kurzorem označte středový bod svislé přímky nebo střed kružnice. Po zvýraznění středového bodu přímky nebo kružnice táhněte doprava a nakreslete druhou kružnici
Ze skupiny příkazů Vazby vyberte vazbu Shodně.
Ze skupiny příkazů Vazby vyberte vazbu Shodně
Kliknutím na obě kružnice přidáte shodnou vazbu – kružnice budou při zakótování jedné z nich vždy stejný rozměr.
Kliknutím na obě kružnice přidáte shodnou vazbu – kružnice budou mít vždy při zakótování jedné z nich stejný rozměr. Není tedy nutné kótovat kružnice obě dvě, mají-li mít stejný průměr
Chytrou kótou zakótujte průměr kružnice 15 mm.
Chytrou kótou zakótujte průměr kružnice 15 mm
Zakótujte vzdálenost středu kružnice od levé svislé přímky rozměrem 20 mm. Kótu vytvoříte kliknutím na svislou přímku a kružnici, tažením směrem dolů a kliknutím umístíte její pozici. Vzdálenost definujte ručním zadáním a hodnotu potvrďte klávesou Enter.
Zakótujte vzdálenost středu kružnice od levé svislé přímky (od počátku souřadného systému) rozměrem 20 mm. Kótu vytvoříte kliknutím na svislou přímku a kružnici, tažením směrem dolů a kliknutím umístíte její pozici. Velikost kóty definujte ručním zadáním a hodnotu potvrďte klávesou Enter
Zakótujte vzdálenost 80 mm mezi levou svislou přímkou a středem pravé kružnice.
Zakótujte vzdálenost 80 mm mezi levou svislou přímkou a středem pravé kružnice
Náčrt je připravený pro vysunutí a vytvoření objemového modelu. Ze skupiny příkazů Tělesa vyberte příkaz Vysunout.
Náčrt je připravený pro vysunutí a vytvoření objemového modelu. Ze skupiny příkazů Tělesa vyberte příkaz Vysunout
Kurzorem vyberte vnitřní část náčrtu…
Kurzorem vyberte vnitřní část náčrtu…
… prostřednictvím orientační krychle v pravém dolním rohu nastavte Izometrický pohled. Výběr náčrtu k vysunutí potvrďte tlačítkem Enter.
… a prostřednictvím orientační krychle v pravém dolním rohu nastavte Izometrický pohled. Výběr náčrtu k vysunutí potvrďte tlačítkem Enter
Tažením kurzoru vytáhněte náčrt a definujte velikost vysunutí 20 mm. Vysunutí potvrďte klávesou Enter.
Tažením kurzoru vytáhněte náčrt a definujte velikost vysunutí 20 mm. Vysunutí potvrďte klávesou Enter
Ve stromové historii si můžete všimnout, že byl vytvořen nový prvek Vysunutí.
Ve stromové historii si můžete všimnout nového prvku Vysunutí

Prvek modelu můžete vytvořit pomocí otevřených i uzavřených skic. Skica tvořící uzavřenou oblast (od objektů skici nebo kombinace objektů skici a hran modelu na rovině skici) vytvoří oblast, kterou lze vybrat. Pokud oblast vyberete, spustí se příkaz prvku Vysunutí. Chcete-li použít otevřenou skicu, vyberte příkaz Vysunout nebo Rotovat ve skupině Tělesa a definujte stranu materiálu otevřené skici.

Komentáře