Dnešním příspěvkem navážeme na minulý návod Úvod do plechových dílů a budeme pokračovat v jednoduché názornosti jednotlivých základních funkcí v modulu Plechová součást.

Funkce si ukážeme na plechovém dílu, který jsem vymodelovali podle Úvod do plechových dílů. Bude se jednat o funkce:

  • Žlábek,
  • Prolis.

Nejprve si vymodelujeme plechovou stěnu, která bude sloužit jako plocha pro ukázku

Otevřete si dokument PlechovaSoucast.psm
Použitím synchronní technologie vymodelujte stěnu. Kliknutím levého tlačítka na plochu a následného kliknutí na šipku udávající směrem nahoru
Stěnu vytvořte o velikosti 60 mm. Na vytvořené stěně si ukážeme jednotlivé funkce.

Postup pro použití funkce Žlábek

Podržte pravé tlačítko myši a z gest myši vyberte funkci Čára
Uzamkněte rovinu…
…a nakreslete do prostoru čáru o délce 25 mm
Zvolte ze záložky DomůPlechová součást příkaz Prolis → Žlábek
Levým tlačítkem označte nakreslenou čáru a poté v plovoucím okně zvolte Možnosti žlábku, kde nastavíte jednotlivé parametry žlábku, který může sloužit i jako vyztužení plechové stěny. Potvrdíte tlačítkem OK a tím je žlábek hotový

Postup pro použití funkce Prolis

Zvolte ze záložky DomůKreslit příkaz Obdélník středem
Nakreslete čtverec o rozměrech 30 × 30 mm do druhé půlky plechové stěny
Vyvolejte nabídku podržením pravého tlačítka a vyberte Prolis
Označte nakreslený čtverec a zadejte velikost prolisu na 10 mm

Tip: Tvar prolisu nemusí být nutně jenom čtverec, lze prolisovat různé tvary

Parametry zaoblení lze nastavit v plovoucím okně Možnosti prolisu. Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK. Prolis je hotový
Po úspěšném vyzkoušení funkce Žlábek a Prolis si soubor uložte pod názvem PlechovaSoucast_2.psm.

V příštím příspěvku si ukážeme další dvě funkce Vyztužení a Upravit roh.

Komentáře