Dnes si ukážeme možnosti úchopových bodů v řešení Solid Edge. Úchopové body slouží k rychlému a pohodlnému uchycení koncových a středových bodů, průsečíků, středů kružnic apod. Ukážeme si také, jak zapnout automatické kótování a určit, které vazby budou při kreslení rozpoznávány.

Založte nový dokument iso metric part.par nebo otevřete existující dokument
Nabídku a možnosti úchopových bodů vyvoláte ze záložky Tvorba skiciÚchopové body
V pravé části záložky se nachází shora dolů funkce: Možnosti úchopových bodů, Barvy dle vazeb (pokud je součást plně zavazbena čáry změní barvu na černou) a Indikátor zarovnání. Klikněte na Možnosti úchopových bodů
V záložce Vazby můžete libovolně zapínat/vypínat uchycování bodů a vazeb. Body se zobrazí při kreslení po přejetí kurzoru přes čáru. Klikněte na záložku Automatické kótování
Zvolte Automaticky vytvářet kóty pro novou geometrii a vyberte zda-li budete kóty vytvářet okamžitě při kreslení nebo jen v případě pokud hodnotu ručně zadáte. Potvrďte tlačítkem OK
Vlevo je aplikováno automatické kótování a barvy vazeb. Vpravo jsou tyto funkce vypnuty

Komentáře