V dnešním návodu si ukážeme funkci Tažení objemu. Tuto funkci využijete při tvorbě tvarově komplikovaných tvarů, drážek, křivek apod. Lze ji, ale efektivně použít i jako demonstrace dráhy frézovacího nástroje, kdy funkce vytvoří v objemovém tělese vyříznutí pomocí pohybujícího se tělesa rotačního nástroje podél trajektorie. Těleso rotačního nástroje během svého pohybu podél trajektorie odstraňuje objem.

K tvorbě Vyříznutí tažením tělesa jsou zapotřebí dvě tělesa. Nástroj je definován jako samostatné těleso. V našem návodu si ukážeme, jak vytvořit dráhu frézovacího nástroje ve tvaru spirály – k tomu využijeme dalších funkcí jako jsou Přidat těleso a Šroubovice.

Použití funkce Tažení objemu:

Založte nový dokument iso metric part.par
Jako první těleso nakreslíme nástroj – jednoduchou zaoblenou válcovou frézu. Obrys nakreslete pomocí příkazu Čára
Příkazem Rotovat vytvořte objemové těleso
Ze záložky DomůTělesa vyberte příkaz Přidat těleso
Tabulku potvrďte tlačítkem OK
Vytvořte druhé objemové těleso, které bude sloužit jako polotovar o rozměrech 200 × 50 mm
Ze záložky Tvorba plochKřivky vyberte příkaz Šroubovice a na polotovar nakreslete trajektorii
Klikněte na polotovar, nastavte parametry šroubovice a potvrďte tlačítkem Zavřít
Na povrchu polotovaru se vytvoří šroubovice
Pro vyříznutí tělesa tažením vyvolejte funkci Tažení objemu ze záložky DomůTělesa
V prvním kroku označte vytvořenou spirálu a potvrďte pravým tlačítkem
V dalším kroku označte objemové těleso (frézu) a potvrďte pravým tlačítkem
Označte osu nástroje
Vyříznutí tažením tělesa je hotové. Funkce odebrala objem ve tvaru nástroje podle předem stanovené trajektorie

Komentáře