Začínáme se Solid Edge: Profil vnějšího závitu

V předchozích dílech jsme si ukázali, jak vytvořit závit na šroubu, ovšem jednalo se pouze o vytvoření automatické rastrové grafiky závitu, který nebyl fyzicky aplikovaný na šroub, a nelze s ním dále pracovat. V následujících dílech si ukážeme, jak vymodelovat vnější i vnitřní závit pomocí funkce Vyříznutí po šroubovici. Vnější závit bude součásti šroubu a vnitřní součásti matice. Vymodelování šroubu se závitem může sloužit třeba pro ukázkovou výrobu pomocí aditivní technologie metodou FDM.

V minulých návodech Jak vymodelovat vnější závit a Jak vymodelovat vnitřní závit jsme si ukázali metodu rastrové grafiky. Pro ukázku modelování přímým způsobem vnějšího závitu vytvoříme šroub M10 se standardní hrubou roztečí závitu 1,5 mm. K vymodelování závitu je třeba si nejprve připravit skicu s profilem závitu, skicu si připravíme v dnešním návodu a v příštím vytvoříme závit na šroub. Při vytváření skici budeme využívat funkce Proměnné, díky tomu budeme moci později změnit parametr rozteče závitu a automaticky se nám změní i další parametry profilu ve skice. Další funkce, kterou dnes budeme hojně využívat, je funkce Vazby.

Postup pro vytvoření profilu vnějšího závitu

Založte nový dokument iso metric part.par

Kreslit skicu budeme v Sekvenčním prostředí. Ze záložky NástrojeModel vyberte příkaz Sekvenční

Zůstaňte v záložce Nástroje a zvolte funkci Proměnné

Ujistěte se, že máte nastavený Typ jednotky na vzdálenost a vepište do prázdného pole Název (dvojklikem levého tlačítka) Rozteč. Stejným způsobem vepište hodnotu 1,5 a jednotky mm. Tabulku proměnných zavřete

Ze záložky DomůSkica vyberte příkaz Skica

Nakreslete čáru v blízkosti osového kříže

Ze záložky DomůVazby vyberte vazbu Připojit

Klikněte na středový bod úsečky a připojte ho ke středu osového kříže

Pomocí Chytré kóty si vytvořte na úsečce kótu

Ze záložky DomůVybrat zvolte Vybrat

Dvojklikem levého tlačítka na číslo kóty vyvolejte plovoucí okno

Do plovoucího okna kolonky Vzorec napište Rozteč a potvrďte zeleným tlačítkem

Velikost se změnila na hodnotu rozteče nastavené v tabulce proměnných. Pravým tlačítkem klikněte znovu na číslo kóty a zvolte Zobrazit všechny vzorce

Pomocí příkazu Čára nakreslete trojúhelník jako na obrázku

Ze záložky Domů Vazby zvolte Osa symetrie

Nakreslené čáry trojúhelníku změňte na osy symetrie

Příkazem Úhel mezi nastavte úhel na 60°

V horní části nakreslete libovolně velkou čáru, která protíná obě boční osy symetrie a zobrazte si kótu pomocí příkazu Chytrá kóta a dvojklikem levého tlačítka na číslo kóty vyvolejte plovoucí okno

Do plovoucího okna napište Rozteč/8 a potvrďte levým tlačítkem

Nakreslete čáry, jak je ukázáno na obrázku šipkami

Ze záložky DomůVazby zvolte Rovnoběžně

Nastavte rovnoběžně vždy čáry s označením 1–1 a 2–2

Ze záložky DomůVazby zvolte Vodorovně/svisle

Aplikujte na koncové body

Vazbou Připojit připojte vodorovnou čáru ke zkosené a do vzorce napište Rozteč/6

Nakreslete čáru i na druhé straně a s pomocí vazby Kolineárně ji změňte na kolineární s první čárou. Změňte nakreslené čáry na konstrukční

Ze záložky DomůKreslit zvolte Oblouk třemi body

Nakreslete oblouk s tečnou vazbou na všechny tři stěny

Stejným způsobem nakreslete oblouk i na dolní části a znovu na druhé straně

Zvolte Čára a v plovoucím okně Barva čáry zvolte například červenou

Obarvěte čáry na červeno dle obrázku, tím se nám zvýrazní profil vnějšího závitu, s kterým budeme později pracovat

Skicu ukončete a uložte si soubor pod názvem Profil_vnejsiho_zavitu.par

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *