V předchozích dílech jsme si ukázali, jak vytvořit závit na šroubu, ovšem jednalo se pouze o vytvoření automatické rastrové grafiky závitu, který nebyl fyzicky aplikovaný na šroub, a nelze s ním dále pracovat. V následujících dílech si ukážeme, jak vymodelovat vnější i vnitřní závit pomocí funkce Vyříznutí po šroubovici. Vnější závit bude součásti šroubu a vnitřní součásti matice. Vymodelování šroubu se závitem může sloužit třeba pro ukázkovou výrobu pomocí aditivní technologie metodou FDM.

V minulých návodech Jak vymodelovat vnější závit a Jak vymodelovat vnitřní závit jsme si ukázali metodu rastrové grafiky. Pro ukázku modelování přímým způsobem vnějšího závitu vytvoříme šroub M10 se standardní hrubou roztečí závitu 1,5 mm. K vymodelování závitu je třeba si nejprve připravit skicu s profilem závitu, skicu si připravíme v dnešním návodu a v příštím vytvoříme závit na šroub. Při vytváření skici budeme využívat funkce Proměnné, díky tomu budeme moci později změnit parametr rozteče závitu a automaticky se nám změní i další parametry profilu ve skice. Další funkce, kterou dnes budeme hojně využívat, je funkce Vazby.

Postup pro vytvoření profilu vnějšího závitu

Založte nový dokument iso metric part.par
Kreslit skicu budeme v Sekvenčním prostředí. Ze záložky NástrojeModel vyberte příkaz Sekvenční
Zůstaňte v záložce Nástroje a zvolte funkci Proměnné
Ujistěte se, že máte nastavený Typ jednotky na vzdálenost a vepište do prázdného pole Název (dvojklikem levého tlačítka) Rozteč. Stejným způsobem vepište hodnotu 1,5 a jednotky mm. Tabulku proměnných zavřete
Ze záložky DomůSkica vyberte příkaz Skica
Nakreslete čáru v blízkosti osového kříže
Ze záložky DomůVazby vyberte vazbu Připojit
Klikněte na středový bod úsečky a připojte ho ke středu osového kříže
Pomocí Chytré kóty si vytvořte na úsečce kótu
Ze záložky DomůVybrat zvolte Vybrat
Dvojklikem levého tlačítka na číslo kóty vyvolejte plovoucí okno
Do plovoucího okna kolonky Vzorec napište Rozteč a potvrďte zeleným tlačítkem
Velikost se změnila na hodnotu rozteče nastavené v tabulce proměnných. Pravým tlačítkem klikněte znovu na číslo kóty a zvolte Zobrazit všechny vzorce
Pomocí příkazu Čára nakreslete trojúhelník jako na obrázku
Ze záložky Domů Vazby zvolte Osa symetrie
Nakreslené čáry trojúhelníku změňte na osy symetrie
Příkazem Úhel mezi nastavte úhel na 60°
V horní části nakreslete libovolně velkou čáru, která protíná obě boční osy symetrie a zobrazte si kótu pomocí příkazu Chytrá kóta a dvojklikem levého tlačítka na číslo kóty vyvolejte plovoucí okno
Do plovoucího okna napište Rozteč/8 a potvrďte levým tlačítkem
Nakreslete čáry, jak je ukázáno na obrázku šipkami
Ze záložky DomůVazby zvolte Rovnoběžně
Nastavte rovnoběžně vždy čáry s označením 1–1 a 2–2
Ze záložky DomůVazby zvolte Vodorovně/svisle
Aplikujte na koncové body
Vazbou Připojit připojte vodorovnou čáru ke zkosené a do vzorce napište Rozteč/6
Nakreslete čáru i na druhé straně a s pomocí vazby Kolineárně ji změňte na kolineární s první čárou. Změňte nakreslené čáry na konstrukční
Ze záložky DomůKreslit zvolte Oblouk třemi body
Nakreslete oblouk s tečnou vazbou na všechny tři stěny
Stejným způsobem nakreslete oblouk i na dolní části a znovu na druhé straně
Zvolte Čára a v plovoucím okně Barva čáry zvolte například červenou
Obarvěte čáry na červeno dle obrázku, tím se nám zvýrazní profil vnějšího závitu, s kterým budeme později pracovat
Skicu ukončete a uložte si soubor pod názvem Profil_vnejsiho_zavitu.par

Komentáře