V posledním díle miniseriálu Modelování pístu si dokončíme píst a připomene si, jak správně používat funkci Pole.

Postup pro vymodelování třetí části pístu:

Otevřete si uložený dokument pist_2.par vymodelovaný dle minulého návodu
Budeme pokračovat aplikováním zaoblení vyznačených hran (červená šipka) ze spodu pístu o velikosti 5 mm
Na pístu stále chybí vytvořit drážky pro těsnící pístní kroužky. Vytvořte skicu na rovině Nárysu (XZ) a přepněte se do drátového modelu
Do pravé části pístu nakreslete obdélník a zakótujte jeho svislou pozici a šířku dle obrázku, dále vytvořte středovou osu pístu funkcí Čára a přepnout na Konstrukční
Ze záložky DomůKóta zvolte funkci Kóta průměru
Klikněte na vytvořenou osu a levou stranu obdélníku, tím vytvoříte kótu průměru pro těsnící kroužky. Zvolte velikost 76 mm a zavřete skicu
Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Vyříznutí rotací a klikněte na skicu a poté na osu v plovoucím okně. Buď zvolte Otočit o 360 ° nebo zadejte velikost úhlu 360 °
Vyvolejte funkci Pole ze záložky DomůPole, vyberte prvek, který jste vytvořili a potvrďte zeleným tlačítkem. Pro výběr roviny v dalším kroku vyberte rovinu Pravý bokorys (YZ)
Pro nakreslení pole využijte levý úchopový bod na drážce pro kroužek a od ruky nakreslete obdélník dle obrázku
V plovoucím okně nastavte typ pole na Pevné a hodnotu Y na 3,5 mm. Tím vymezíte jednotlivé rozestupy těsnících kroužků a dejte zavřít skicu
Posledním krokem nutné konstrukce pístu je vytvoření spalovací prohlubně. Pro vytvoření prohlubně zvolíme funkci Vyříznout a rovinu na čele pístu
Nakreslíme kružnici o průměru 60 mm a následně ji vyřízneme směrem dolů o velikosti 3,5 mm
Prohlubeň už jen zaoblíme na velikost 4 mm
Jednoduchý píst je hotový. Dokument si uložte pod názvem pist_fin.par

Komentáře