V tomto návodu si ukážeme, jak vymodelovat zjednodušenou ojnici pro spojení pístu s klikovou hřídelí. Ojnice je součást sestavy malého motoru určeného do zmenšených modelů aut, které jsou rádiově řízeny na dálku.

Postup pro vymodelování ojnice:

Založte nový dokument iso metric part.par, přepněte se do sekvenčního prostředí a vytvořte skicu na rovinu půdorysu (XY)
Nakreslete tři kružnice o průměrech 3, 4 a 3,81 mm podle obrázku. Kružnici o průměru 4 mm přepněte na konstrukční. Středy kružnic vlevo i vpravo leží na ose X
Ze záložky DomůKreslit zvolte funkci Oblouk středem a nakreslete dva oblouky dle obrázku
V dalším kroku nejprve nakreslete lomenou čáru od ruky (1) a v dalším kroku použijte vazbu Tečně (2), kterou aplikujte dle šipek vždy na koncový bod
Pravou část lomené čáry zakótujte na velikost 9,5 mm a pomocí vazby Připojit ji připojte k oblouku
Levou část čáry připojte k oblouku a funkcí K dalšímu oblouk protáhněte na úroveň čáry
Čáru pod obloukem odřízněte pomocí funkce Oříznout dle obrázku. Na ose X nakreslete konstrukční čáru, která bude sloužit jako osa symetrie pro funkci Zrcadlení tuto funkci aplikujte na lomenou čáru
Vazbou Připojit spojte oblouk se zrcadlenou čárou a skicu zavřete
Skicu vysuňte o 2,5 mm
Vytvořte novou skicu na horní ploše ojnice a nakreslete nebo promítněte kružnice dle obrázku
Skicu zavřete a vysuňte prvky o 0,4 mm
To samé proveďte na druhé straně a zaoblete naznačené přechody na hodnotu poloměru 8 mm
Zelené hrany zkoste funkcí Zkosení na hodnotu 0,7 mm
Malá ojnice je hotová. Na ojnici se ještě může přidat kapsa pro odlehčení – s ohledem na její velikost to není nutné. Soubor si uložte pod názvem ojnice_mala_fin.par

Tip: Nastavte ojnici materiál hliník. Jedná se o jeden z materiálů, který se volí pro tyto strojní součásti.

Komentáře