Dnešním zadáním pokračujeme v modelování kompletního motoru typu MKII, na kterém lze vyzkoušet zajímavé funkce modeláře Solid Edge. Kliková hřídel je nezbytná součástka pro správný chod jakéhokoliv motoru, proto si dnes představíme zadání výkresové dokumentace, podle které si hřídel vymodelujeme.

Z výkresu jsou patrné rozměry a jednotlivé konstrukční prvky. Na konci hřídele je vnější závit M6, dbejte také na správné vymodelování kapsy pro odvod kapaliny
Problém při modelování by mohl nastat na čele hřídele, detail ukazuje jednotlivé kóty

Vyzkoušejte si vymodelovat díl sami. Pokud si nebudete vědět rady, postupujte podle našeho návodu krok za krokem nebo si jen porovnejte váš postup s postupem uvedeným v návodu Modelovaní jednoduché klikové hřídele.

Komentáře