V prvním díle jsme si ukázali postup, jak vymodelovat klikovou hřídel a vložit kosmetický závit. V navazujícím návodu si ukážeme, jak konstrukci dokončit.

Otevřete si soubor s názvem Klikova_hridel_1.par. Pokud tento soubor nemáte, postupujte podle prvního dílu tohoto návodu
Na čele hřídele vytvořte kružnici o velikosti 4 mm jejíž vzdálenost leží 7,5 mm od počátku souřadného systému
Skicu vysuňte do vzdálenosti 6 mm
Vytvořte skicu na pravém bokorysu (YZ) a přibližte si oblast označenou šipkou
Nakreslete trojúhelník s délkou a zakótujte stranu o velikosti 0,8 mm. Pro ostatní rozměry trojúhelníku použijte vazbu Shodně. Konstrukční čárou nakreslete čáru v ose rotace hřídele a skicu zavřete
Zvolte funkci Vyříznutí rotací a v plovoucím okně zvolte Vybrat ze skici. Klikněte na skicu a potvrďte pravým tlačítkem. Klikněte na osu a potvrďte výběr zeleným tlačítkem. V plovoucím okně nastavte Vyříznutí rotací – Symetricky a zadejte hodnotu úhlu 200°
Podle obrázku vytvořte skicu a na ní kružnici o velikosti 4,3 mm, kterou vysuňte do vzdálenosti 2,2 mm
Ze záložky Domů Roviny vyberte funkci Tečně a vytvořte novou rovinu tečnou k ploše válce tak, jak je uvedeno na obrázku – s úhlem 180 °
V této rovině vytvořte skicu a do ní nakreslete Obdélník dvěma body a zakótujte rozměry podle obrázku
Funkcí Vyříznout udělejte otvor do hloubky 3,2 mm
Zaoblete zvýrazněné hrany poloměr 1,2 mm
K dokončení celé hřídele zbývají zaoblit poslední dvě hrany. Proveďte zaoblení o poloměru 3 mm
Definujte materiál hliník a soubor si uložte pod názvem Klikova_hridel_fin.par

1 Comment

  1. Now that I am back, I am ready to prepare for the music festival mentioned last time. Acapulco’s Paradise Island Music Festival will be held in early December and there is still much to be done. I want to make sure that the sound system is running from start to finish, not to mention the supply of food and beverages, etc. I promise that this must be an audio-visual enjoyment that should not be missed.

Komentáře