Dnešním zadáním pokračujeme v modelování kompletního motoru typu MKII, na kterém lze vyzkoušet mnoho funkcí modeláře Solid Edge. Z výkresu je zřejmé, že se pro modelování hlavy motoru bude hojně využívat funkce Pole a Zaoblení. Rozměry hlavy motoru jsou velmi malé a nejsou standardizovány. Jedná se o vzduchem chlazený motor využívaný v rádiově řízených autíček.

Z výkresu jsou patrné rozměry a jednotlivé prvky. Rádius zaoblení neoznačených žeber je 0,2 mm
Při modelování by mohl nastat problém se žebry. Jejich postupné posunutí je vždy o 0,3 mm směrem k ose. Obrázek názorně vysvětluje v detailu posunutí

Vyzkoušejte si vymodelovat díl sami. Pokud si nebudete vědět rady, postupujte podle našeho návodu krok za krokem nebo si jen porovnejte váš postup s postupem uvedeným v návodu

Komentáře