V tomto díle navážeme na postup modelování hlavy motoru MKII.

Otevřete si soubor hlava_motoru_MKII_1.par pokud tento soubor nemáte, postupujte podle prvního dílu tohoto návodu
Pokračovat budeme vytvořením žebrování pro lepší odvod tepla z hlavy motoru. Nejprve je zapotřebí vytvořit pomocný řez, na který se bude vytvářet skica. Řez bude vytvořen na rovině pootočené od roviny YZ o 135°. Příkaz pro vytvoření pootočené roviny najdete v záložce DomůRoviny příkaz Úhlově
Známým postupem vytvořte řez a na něm nakreslete profil žebrování, jak je znázorněno na obrázku (vždy rozestup o 1,3 mm od předešlého žebra a o 0,3 mm širší). Nakreslete také čáru na ose tělesa, podle které se bude rotovat vyříznutí
Příkazem Vyříznutí rotací ze záložky DomůTělesa vytvořte vyříznutí zvolením nakresleného profilu o 360°
Vytvořte skicu na zvýrazněné ploše…
…a nakreslete kružnici shodnou s již vytvořeným otvorem a skicu zavřete
Příkazem Vyříznout odeberte materiál o velikosti 1,6 mm
Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Díra a vytvořte díru o velikosti 3,4 mm
Příkazem Kruhové pole okopírujte zbylé tři díry. Jako prvek vyberte ve stromovém okně Vyříznutí a Díru vytvořené v předchozích bodech
Hlava motoru je téměř hotová, zbývá jen dokončit zaoblení na žebrech a na vnitřních stranách. Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Zaoblení a označte všechny hrany žeber, jak je znázorněno na obrázku
Stejným způsobem a velikostí označte vnitřní hrany žebrování
Hrany označené na obrázku zaoblete poloměrem 0,2 mm
Na závěr nastavte materiál nebo barvu součásti a model si uložte pod názvem hlava_motoru_MKII_fin.par

Komentáře