Začínáme se Solid Edge: Modelování hlavy motoru MKII #2

V tomto díle navážeme na postup modelování hlavy motoru MKII.

Otevřete si soubor hlava_motoru_MKII_1.par pokud tento soubor nemáte, postupujte podle prvního dílu tohoto návodu

Pokračovat budeme vytvořením žebrování pro lepší odvod tepla z hlavy motoru. Nejprve je zapotřebí vytvořit pomocný řez, na který se bude vytvářet skica. Řez bude vytvořen na rovině pootočené od roviny YZ o 135°. Příkaz pro vytvoření pootočené roviny najdete v záložce DomůRoviny příkaz Úhlově

Známým postupem vytvořte řez a na něm nakreslete profil žebrování, jak je znázorněno na obrázku (vždy rozestup o 1,3 mm od předešlého žebra a o 0,3 mm širší). Nakreslete také čáru na ose tělesa, podle které se bude rotovat vyříznutí

Příkazem Vyříznutí rotací ze záložky DomůTělesa vytvořte vyříznutí zvolením nakresleného profilu o 360°

Vytvořte skicu na zvýrazněné ploše…

…a nakreslete kružnici shodnou s již vytvořeným otvorem a skicu zavřete

Příkazem Vyříznout odeberte materiál o velikosti 1,6 mm

Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Díra a vytvořte díru o velikosti 3,4 mm

Příkazem Kruhové pole okopírujte zbylé tři díry. Jako prvek vyberte ve stromovém okně Vyříznutí a Díru vytvořené v předchozích bodech

Hlava motoru je téměř hotová, zbývá jen dokončit zaoblení na žebrech a na vnitřních stranách. Ze záložky DomůTělesa zvolte funkci Zaoblení a označte všechny hrany žeber, jak je znázorněno na obrázku

Stejným způsobem a velikostí označte vnitřní hrany žebrování

Hrany označené na obrázku zaoblete poloměrem 0,2 mm

Na závěr nastavte materiál nebo barvu součásti a model si uložte pod názvem hlava_motoru_MKII_fin.par

Sdílejte tento článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *