V dnešním tipu se podíváme na příkaz Kontrola geometrie. Tento příkaz zjišťuje vady v geometrii modelu a zobrazuje informace k pochopení a odstranění chyb. Základní chyby dokonce tato funkce opraví sama.

Kontrola geometrie se především využívá pro zjištění vad v importovaných modelech, které mohou v Solid Edge způsobovat problémy. Lze ji také použít pro zjištění malých entit.

Postup pro aplikaci příkazu Kontrola geometrie:

Otevřete si dokument, který chcete otestovat
Ze záložky KontrolaVyhodnotit zvolte funkci Kontrola geometrie
V následujícím okně zaškrtněte políčko Chyby. Pokud chcete zjistit, zda model obsahuje malé entity zaškrtněte i tohle políčko. Kontrolu geometrie spustíte tlačítkem Provést
V poli Popis výsledku se zobrazí, kolik bylo nalezeno chyb. Kliknutím na stromečkovou strukturu v poli Výsledky rozbalíte skupinu, což vám pomůže pochopit o jakou chybu se jedná. Klikněte na tlačítko Opravit chyby tělesa, jedná-li se o jednoduchou chybu jako v našem případě, Solid Edge ji sám opraví
Další příklad chyby: Jedná se o nekonzistenci ploch – tuto chybu již Solid Edge nedokáže opravit, jelikož se jedná o importované těleso. Nabídne však popis důsledku chyby a její možnosti eliminace. Užitečná funkce je Zoom na vše. Po kliknutí na toto tlačítko se zvýrazní plochy, kterých se chyba týká

Tip: Tuto funkci můžete používat i v sestavách, kde vám detekuje chyby geometrie jednotlivých součástí

Komentáře