V dnešním krátkém tipu si představíme, jak v prostředí výkresu zobrazit skryté hrany nebo je naopak schovat a nastavit jim jiný styl.

Otevřete si výkres, ve kterém chcete změnit styl čáry skrytých hran (standardně se načte model se stylem skrytých hran nastavený na Souvislá tlustá čára, kvůli tomu nerozpoznáte skrytou hranu). Červená oblast na obrázku označuje výskyt skrytých hran, které ale mají stejný styl jako ostatní čáry
Klikněte pravým tlačítkem na daný pohled ve výkresu a zvolte Vlastnosti
Zvolte záložku Zobrazit a nastavte styl skrytých hran na Čárkovaná. Potvrďte OK
Skryté hrany se automaticky změní na čárkované čáry a to na všech pohledech ve výkresu
Další možností je skryté hrany změnit ručně pomocí příkazu Změna stylu hran ze záložky DomůHrany, tento příkaz funguje i obráceně, když je hrana skrytá a chcete ji nastavit Tlustou čáru, stačí jen kliknout na danou čáru

Tip: Nabídka Hrany dále nabízí možnosti Zobrazit hrany a Skrýt hrany.

Komentáře