Příkaz Lem využijete především na součástech, které nemají rovinný ani kruhový tvar obvodu. Jeho typickou ukázkou jsou zámek k zajištění polohy víka s protilehlou součástí nebo zesílení materiálu za účelem zvýšení tuhosti a stability dílce. Lem je nedílnou součástí většiny plastových dílců.

Příkaz Lem lze používat dvěma způsoby:

  • Přidáním materiálu – lem,
  • Odebráním materiálu – drážka.

Tvar lemu je neměnný a editovat můžete pouze jeho šířku a výšku. Na jednoduché krabičce si vyzkoušíme, jak lem a drážku vytvořit.

Postup pro vymodelování lemu přidáním materiálu

Založte nový dokument iso metric part.par a pravým tlačítkem otevřete nabídku, kde vyberte příkaz Přechod do sekvenčního
Vytvořte objemové těleso s rozměry podle obrázku příkazem Vysunout
Pomocí příkazu Vyříznout vytvořte vnitřní prostor o tloušťce stěny 5 mm
Příkazem Zaoblení ze záložky DomůTělesa vytvořte zaoblení. Zvolte velikost vnitřního zaoblení 2,5 mm a vnějšího 5 mm
Ze záložky DomůTělesa vyberte příkaz Skořepina. Z nabídky vyberte příkaz Lem
Levým tlačítkem vyberte hranu, podle které se vytvoří lem a výběr potvrďte pravým tlačítkem
V plovoucím okně nastavte šířku 9 mm a výšku 2 mm
Pro snadnější nastavení orientace lemu se přepněte do pohledu Horní a nastavte lem podle obrázku. Levým kliknutím vytvoříte náhled a následným stisknutím pravého tlačítka možnost potvrdíte
Vytvořený lem pomocí přidání materiálu

Postup pro vymodelování lemu odebráním materiálu

Pro vytvoření lemu odebráním materiálu vyvolejte stejný příkaz jako v předchozím případě. Ze záložky DomůTělesa vyberte příkaz Skořepina a zvolte Lem
Označte hranu levým tlačítkem a pravým potvrďte
V plovoucím okně nastavte parametry drážky a orientujte profil směrem do materiálu, klikněte levým tlačítkem a následně pravým potvrďte náhled
Drážka vytvořená odebráním materiálu je hotová

Ke krabičce si můžete vymodelovat víko, které bude zajišťovat těsný spoj pomocí lemu. Soubor si uložte v dalším díle ho využijeme pro vytvoření montážních nálitků.

Komentáře