Začínáme se Solid Edge: Jak vymodelovat vroubkování

Vroubkování se zpravidla vytváří na různé části držáků, rukojeti, hlavy šroubů, matice, čepy atd. a v praxi se jedná o dokončovací metodu. V dnešním díle si ukážeme názorně, jak vroubkování vytvořit na válcové ploše.

Tato metoda se vyznačuje tím, že po vroubkování se původní průměr zvětší o několik desetin milimetru. Při operaci vroubkování se na povrch vytlačují dvojice pravoúhlých nebo kosoúhlých křižujících se rýh a ty jsou předpokladem k vytvoření modelu v řešení Solid Edge.

Pro vymodelování rýh se zužitkuje práce s rovinami a několik funkcí jako je Nabalit skicu, Tažení, Pole a Zrcadlení. Tvorbu vroubkování si vyzkoušíme na vymodelovaném čepu a aplikujeme je do levé části čepu před drážku pro pojistný kroužek.

Otevřete uložený soubor čep vymodelovaný podle našeho návodu

Otevřete uložený soubor čep vymodelovaný podle našeho návodu

Vyberte příkaz Tečně ze záložky Domů → Roviny

Vyberte příkaz Tečně ze záložky DomůRoviny

Klikněte na válcovou plochu a potvrďte levým tlačítkem, tím se vytvoří nová rovina (Vroubkování)

Klikněte na válcovou plochu a potvrďte levým tlačítkem, tím se vytvoří nová rovina (Vroubkování)

Vyberte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit a uzamkněte si rovinu

Vyberte příkaz Čára ze záložky DomůKreslit a uzamkněte si rovinu

Nakreslete čáru pod úhlem 45 stupňů od osy rotace tělesa

Nakreslete čáru pod úhlem 45 stupňů od osy rotace tělesa

Pro promítnutí čáry pod úhlem 45 stupňů na válcovou plochu využijeme funkci Nabalit skicu ze záložky Tvorba ploch → Nabalit skicu

Pro promítnutí čáry pod úhlem 45 stupňů na válcovou plochu využijeme funkci Nabalit skicu ze záložky Tvorba plochNabalit skicu

Vyberte válcovou plochu a potvrďte pravým tlačítkem (obrázek 1). Pokračujte výběrem křivky (obrázek 2) a opět potvrďte pravým tlačítkem. Na obrázku 3 vidíte již promítnutou křivku

Vyberte válcovou plochu a potvrďte pravým tlačítkem (obrázek 1). Pokračujte výběrem křivky (obrázek 2) a opět potvrďte pravým tlačítkem. Na obrázku 3 vidíte již promítnutou křivku

Vyberte příkaz Kolmo ke křivce ze záložky Domů → Roviny a vytvořte rovinu kolmou na promítnutou křivku

Vyberte příkaz Kolmo ke křivce ze záložky DomůRoviny a vytvořte rovinu kolmou na promítnutou křivku

Rovinu orientujte na koncový bod křivky a potvrďte pravým tlačítkem

Rovinu orientujte na koncový bod křivky a potvrďte pravým tlačítkem

Vyberte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit a uzamkněte si rovinu. Příkazem Pohled skici se umístěte na správnou rovinu a nakreslete kolmou čáru

Vyberte příkaz Čára ze záložky DomůKreslit a uzamkněte si rovinu. Příkazem Pohled skici se umístěte na správnou rovinu a nakreslete kolmou čáru

Tip: Pro rychlé přepnutí pohledu na aktuální rovinu použijte klávesovou zkratku Ctrl + H

Nakreslete trojúhelník

Nakreslete trojúhelník

Vyberte příkaz Vzdálenost mezi ze záložky Domů → Kóta a zakótujte vrchol trojúhelníku k vrcholu promítnuté křivce s odsazením 0,4 mm (viz červené šipky)

Vyberte příkaz Vzdálenost mezi ze záložky DomůKóta a zakótujte vrchol trojúhelníku k vrcholu promítnuté křivce s odsazením 0,4 mm (viz červené šipky)

Zvolte funkci Vyříznutí tažením ze záložky Domů → Tělesa

Zvolte funkci Vyříznutí tažením ze záložky DomůTělesa

Označte křivku a potvrďte pravým tlačítkem. Pokračujte výběrem trojúhelníku a znovu potvrďte. Tím se vyřeže rýha. Rýhu musíme ještě správně orotovat, proto zvolte v plovoucím okně funkci Vyříznutí tažením – osa a zvolte válcovou plochu. Tlačítkem Dokončit operaci potvrdíte

Označte křivku a potvrďte pravým tlačítkem. Pokračujte výběrem trojúhelníku a znovu potvrďte. Tím se vyřeže rýha. Rýhu musíme ještě správně orotovat, proto zvolte v plovoucím okně funkci Vyříznutí tažením – osa a zvolte válcovou plochu. Tlačítkem Dokončit operaci potvrdíte

Neodřezané plošky odstraníte pouhým kliknutím na plochu, zvolením šipky a táhnutím směrem dolů nebo nahoru

Neodřezané plošky odstraníte pouhým kliknutím na plochu, zvolením šipky a táhnutím směrem dolů nebo nahoru

Ve stromové historii označte vytvořené vyříznutí…

Ve stromové historii označte vytvořené vyříznutí…

… a zvolte funkci Kruhové ze záložky Domů → Pole

… a zvolte funkci Kruhové ze záložky DomůPole

Klikněte na osu válcové plochy a zadejte počet

Klikněte na osu válcové plochy a zadejte počet

Ve stromové historii označte vytvořené pole a vyvolejte funkci Zrcadlit ze záložky Domů → Pole jako rovinu zrcadlení zvolte XZ

Ve stromové historii označte vytvořené pole a vyvolejte funkci Zrcadlit ze záložky DomůPole jako rovinu zrcadlení zvolte XZ

Vytvoří se zrcadlová rýha, která se překrývá s původní rýhou

Vytvoří se zrcadlová rýha, která se překrývá s původní rýhou

Pro správné překrytí zvolte funkci Odečíst ze záložky Domů → Pole. Prvně vyberte celé těleso a potvrďte pravým tlačítkem, poté vyberte zrcadlené rýhy a opět potvrďte

Pro správné překrytí zvolte funkci Odečíst ze záložky DomůPole. Prvně vyberte celé těleso a potvrďte pravým tlačítkem, poté vyberte zrcadlené rýhy a opět potvrďte

Vytvořené vroubkování

Vytvořené vroubkování

Sdílejte tento článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *