Mezi základní rozebiratelné spojení patří šroub s maticí. Ukažme si postup, jak vymodelovat šroub M10 × 30.

Kapitoly

Postup modelování šroubu

Založte nový dokument iso metric part.par. Klikněte pravým tlačítkem do grafické plochy a tažením směrem doprava a z gest myši vyberte příkaz Kružnice středem
Založte nový dokument iso metric part.par. Klikněte pravým tlačítkem do grafické plochy a tažením směrem doprava vyberte z gest myši příkaz Kružnice středem
Zadejte velikost průměru 18 mm
Zadejte velikost průměru 18 mm
Klikněte na kružnici a těleso synchronně vytáhněte do vzdálenosti 10 mm
Klikněte na kružnici a těleso synchronně vytáhněte do vzdálenosti 10 mm
Z gest myši vyberte příkaz Zaoblení a zaoblete jednu hranu vysunutého válce. Poloměr zaoblení zvolte 2 mm
Z gest myši vyberte příkaz Zaoblení a zaoblete jednu hranu vysunutého válce. Poloměr zaoblení zvolte 2 mm
Ze záložky Domů → Kreslit vyberte příkaz Polygon středem
Ze záložky DomůKreslit vyberte příkaz Polygon středem
V plovoucím okně zvolte tlačítko Podle vrcholů. Tímto vyvoláte funkci uchopování za vrcholy
V plovoucím okně zvolte tlačítko Podle vrcholů. Tímto vyvoláte funkci uchopování za vrcholy
Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte plochy zvýrazněné zelenou barvou na obrázku. Plochy vysuňte směrem do materiálu do vzdálenosti 10 mm. Tímto je vytvořena hlava šestihranného šroubu
Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte plochy zvýrazněné zelenou barvou na obrázku. Plochy vysuňte směrem do materiálu do vzdálenosti 10 mm. Tímto je vytvořena hlava šestihranného šroubu
Na přední ploše modelu naskicujte kružnici se středem v ose o průměru 10 mm
Na přední ploše modelu naskicujte kružnici se středem v ose o průměru 10 mm
Vysuňte dřík šroubu do vzdálenosti 30 mm
Vysuňte dřík šroubu do vzdálenosti 30 mm
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Díra, zvolte závit M10 a po rozbalení roletové nabídky po kliknutí na černou šipku vpravo vyberte funkci Závit do dna – závit bude aplikován na celou délku dříku
Ze záložky DomůTělesa vyberte příkaz Díra, zvolte závit M10 a po rozbalení roletové nabídky po kliknutí na černou šipku vpravo vyberte funkci Závit do dna – závit bude aplikován na celou délku dříku

Tip: Alternativní postup tvorby závitu naleznete i v našem návodu Jak vymodelovat vnější závit.

Zaoblete spodní hranu šroubu poloměrem zaoblení 1 mm
Zaoblete spodní hranu šroubu poloměrem zaoblení 1 mm
Hotový šroub se šestihrannou hlavou M10 × 30
Hotový šroub se šestihrannou hlavou M10 × 30

Komentáře