V minulém díle Profil vnějšího závitu jsme si připravili profil závitu, dnes si ukážeme, jak ho aplikovat na šroub. Vymodelujeme proměnlivý šroub o základní velikosti M10 × 45, kde bude možné později libovolně měnit průměr šroubu.

Šroub se závitem jsme modelovali již v minulém dílu Jak vymodelovat šroub, jednalo se ale pouze o jednoduché operace Vysunutí, Zaoblení a Závit do dna. Dnes si ukážeme způsob, jak si vytvořit přesný šroub dle strojnických tabulek s určitou délkou závitu. Využívat při tom budeme funkce Proměnné a Vazby a modelovat v sekvenčním prostředí.

Postup pro vytvoření šroubu s přesným tvarem vnějšího závitu

Založte nový dokument iso metric part.par
V záložce Nástroje zvolte funkci Proměnné
Do prázdného pole Název napište (dvojklikem levého tlačítka) d, stejným způsobem vepište hodnotu 10 a jednotky mm. Tabulku proměnných zavřete
Nakreslete kružnici o průměru d

Tip: Jak vyvolat nastavenou funkci v tabulce proměnných je vysvětleno v díle Profil vnějšího závitu.

Ze záložky Domů Kreslit vyberte příkaz Polygon středem a vytvořte polygon o 6 stranách
Vazbou Vodorovně/svisle si zarovnejte strany a zakótujte na rozměr dle vzorce d*1,5
Zavřete skicu a vysuňte na rozměr d*0,7

Tip: Pokud se stane, že kóta nelze editovat dvojklikem levého tlačítka použijte pravé tlačítko a zvolte Upravit vzorec

Příkaz Skica aplikujte na referenční rovinu Pravý bokorys (yz) a příkazem Protmítnout do skicy si promítněte plochu jak je znázorněno na  obrázku
Naorientujte se na levý pohled a promítnutou skicu příkazem Konstrukční změňte na konstrukční čáru, nakreslete čáru spojující dvě strany a nastavte hodnotu kóty na d/8
Nastavte svírající úhel na hodnotu 30° dle strojnických tabulek a příkazem Čára nakreslete zbývající čáry, aby byl uzavřený řetěz
Nakreslete čáru podél osy Y a uzavřete skicu. Ze záložky Domů Tělesa vyberte příkaz Vyříznutí rotací, označte trojúhelníček a jako osu zvolte čáru podél osy Y, úhel nastavte na 360° a potvrďte zeleným tlačítkem
Promítněte skicu a změňte na konstrukční čáru dle obrázku
Nakreslete kružnici dle obrázku a zakótujte na hodnotu d/16
Ukončete skicu a ze záložky Domů Tělesa vyberte příkaz Vyříznout. V plovoucím okně zvolte Vyříznout – Strana a směr zevnitř. Výběr potvrďte pravým tlačítkem
Hodnotu vyříznutí nastavte na 0,15 mm
Dle obrázku nakreslete kružnici a nastavte kótu na d
Ukončete skicu a vysuňte dřík na hodnotu 45 mm, zkoste ukončení dříku na 0,5 mm

Tip: Jiný způsob jak vymodelovat dřík a hlavu šroubu najdete v návodu Jak vymodelovat šroub

Ze záložky Tvorba ploch Křivky vyberte příkaz Průsečík a klikněte na šroub, poté klikněte na referenční rovinu Půdorys (xy), tím vznikne průsečnice
Promítněte do skici vzniklou průsečnici a změňte ji na konstrukční čáru, dokreslete čáry dle obrázku a změňte na konstrukční čáry
Otevřete soubor Profil_vnejsiho_zavitu.par, který jsme vymodelovali v minulém návodu Profil vnějšího závitu
S držením klávesy Ctrl klikněte na všechny červeně označené čáry a klávesovou zkratkou Ctrl + C zkopírujte obsah do schránky
Přepněte se zpátky do souboru se šroubem a klávesovou zkratkou Ctrl + V vložte zkopírovaný obsah, přesuňte ho dle obrázku a nakreslete čáru ve středu dříku o hodnotě 20 mm. Čárá bude udávat délku závitu. Zavřete skicu
Ze záložky Domů Tělesa vyberte příkaz po šroubovici
Nejprve označte profil závitu, dále čáru pro délku závitu a na konec zvolte počátek šroubovice
V plovoucím okně nastavte hodnotu rozteče na 1,5 + 0,2515 a zvolte Další, potvrďte náhled a zvolte Dokončit
Šroub se závitem je hotový. Díky zadávání kót pomocí vzorců můžete v tabulce proměnných změnit parametr d a šroub se změní na požadovanou hodnotu. Soubor si uložte pod názvem Sroub_vnejsi_zavit.par

1 Comment

Komentáře