Na praktické úloze si krok za krokem vyzkoušíme vymodelování jednoduché příruby. Využijeme zde synchronního modelování a příkazu Pole. Příklad, díky němuž si můžete procvičit základní příkazy, je vhodný pro začínající uživatele.

Příkaz pole vytvoří sadu prvků – zpravidla na roztečné kružnici s pevně definovaným rozestupem. Rozestup jednotlivých prvků určuje úhlová rozteč, nebo jejich počet. Řešení Solid Edge podporuje také obdélníkové pole a pole podle křivky. Jejich použití je velice intuitivní a podobné kruhovému poli, které si ukážeme.

Postup pro vymodelování příruby

Založte nový dokument iso metric part.par a vyberte příkaz Kružnice středem ze záložky Domů
Založte nový dokument iso metric part.par a vyberte příkaz Kružnice středem ze záložky Domů
Ze středu počátku naskicujte dvě kružnice, jak je uvedeno na obrázku
Ze středu počátku naskicujte dvě kružnice, jak je uvedeno na obrázku
Zvolte funkci Vybrat ze záložky Domů → Vybrat
Zvolte funkci Vybrat ze záložky Domů → Vybrat
Klikněte do vytvořené skici a všimněte si, že se vybrala pouze oblast mezikruží, to není pro náš případ žádoucí
Klikněte do vytvořené skici a všimněte si, že je vybrána pouze oblast mezikruží, což není pro náš případ žádoucí
Proto v záložce Domů → Vybrat klikněte pod funkcí Vybrat na malou černou šipku a menu vyberte nástroj Režim Přidat/Odebrat. K výběru přidejte i menší kružnici
Proto v záložce DomůVybrat klikněte pod funkcí Vybrat na malou černou šipku a v menu vyberte nástroj Režim Přidat/Odebrat. K výběru přidejte i menší kružnici
Nyní se dostáváte k synchronnímu modelování. Klikněte na šipku, kterým směrem budete chtít vytvářet objemové těleso. Pro náš případ označte tu, která je zvýrazněna červenou šipkou.
Nyní se dostáváte k synchronnímu modelování. Klikněte na šipku, kterým směrem budete chtít vytvářet objemové těleso. Pro náš případ označte tu, která je zvýrazněna červenou šipkou
Těleso vytáhněte do hloubky 10 mm
Těleso vytáhněte do hloubky 10 mm
To samé proveďte i u menší kružnice, vyberte šipku směřující na opačnou stranu (směrem k sobě) a vytáhněte profil do hloubky 40 mm
To samé proveďte i u menší kružnice: vyberte šipku směřující na opačnou stranu (směrem k sobě) a vytáhněte profil do hloubky 40 mm
Příkazem Chytrá kóta ze záložky Domů → Kóta definujte průměry obou kružnic
Příkazem Chytrá kóta ze záložky DomůKóta definujte průměry obou kružnic
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Díra
Ze záložky DomůTělesa vyberte příkaz Díra
V plovoucím okně zvolte Možnosti díry
V plovoucím okně zvolte Možnosti díry
V nabídce je na výběr několik možností typů děr (jednoduchou, se závitem, s válcovým zahloubením, s kuželovým zahloubením a s úkosem). Zvolte jednoduchou díru a nastavte průměr díry na 10 mm
V nabídce je na výběr několik typů děr (jednoduchá, se závitem, s válcovým zahloubením, s kuželovým zahloubením a s úkosem). Zvolte jednoduchou díru a nastavte průměr díry na 10 mm
Jakmile máte nastaveny všechny potřebné parametry, vytvořte díru. Uzamkněte si rovinu, ve které bude vytvořena díra a kurzorem si najeďte na střed. Od něho si po ose vytvořte díru, čímž zaručíte osovou souslednost
Jakmile máte nastaveny všechny potřebné parametry, vytvořte díru. Uzamkněte si rovinu, ve které bude vytvořena díra, a kurzorem si najeďte na střed. Od něho si po ose vytvořte díru, čímž zaručíte osovou souslednost
Vyberte příkaz Vzdálenost mezi ze záložky Domů → Kóta
Vyberte příkaz Vzdálenost mezi ze záložky DomůKóta
Vyberte nejdříve hranu vetší kružnice a poté hranu menší kružnice. Vzdálenost středů definujte na velikost 45 mm.
Vyberte nejdříve hranu vetší kružnice, poté hranu menší kružnice. Vzdálenost středů definujte na velikost 45 mm

Tip: Vybráním hrany kružnice se automaticky nastaví střed kružnice.

Nyní je hotový polotovar pro příkaz Pole, než přistoupíte k vyvolání pole je potřeba vybrat prvek na, který se pole aplikuje → vyberte prvek Díra2 ve stromové historii
Nyní je hotový polotovar pro příkaz Pole. Než přistoupíte k vyvolání pole, je potřeba vybrat prvek, na který se pole aplikuje → vyberte prvek Díra2 ve stromové historii
Ze záložky Domů → Pole vyberte Kruhové
Ze záložky DomůPole vyberte Kruhové
Příkaz pole žádá vybrání osy, podle které se bude rotovat pole. Dejte si pozor na správné uchopení středu!
Příkaz pole žádá vybrání osy, podle které bude rotovat pole. Dejte si pozor na správné uchopení středu!
Jakmile správně zvolíte osu, zobrazí se plovoucí okénko, kde zadáte počet prvků v sadě. Zadejte 8 a potvrďte klávesou Enter nebo zeleným tlačítkem
Jakmile správně zvolíte osu, zobrazí se plovoucí okénko, kam zadáte počet prvků v sadě. Zadejte 8 a potvrďte klávesou Enter nebo zeleným tlačítkem
Vytvořené pole prvků
Vytvořené pole prvků
Výslednou přírubu můžete osadit drážkou pro pero a upravit ostré přechodové hrany technologickými úpravami → zaoblením nebo zkosením
Výslednou přírubu můžete osadit drážkou pro pero a upravit ostré přechodové hrany technologickými úpravami → zaoblením nebo zkosením

Tip: Funkci kruhové pole můžete aplikovat stejným způsobem na zaoblení děr.

Komentáře