Na praktickém příkladu si ukážeme, jak vymodelovat nálevku tažením s využitím 3D skicování. Jedná se o další možnost vytváření objemových těles.

Tažení se využívá při modelování tvarově složitých 3D součástí, kde je definován buď jeden profil a jedna trajektorie, nebo více profilů a více trajektorií. U tažení také můžete nastavit zarovnání řezu, sloučení ploch a spojitost ploch.

Postup vymodelování nálevky

Založte nový dokument iso metric part.par a rozsviťte si v stromovém modelu všechny Základní referenční roviny
Založte nový dokument iso metric part.par a rozsviťte si v stromovém modelu všechny Základní referenční roviny
Vyberte příkaz Shodná rovina ze záložky Domů → Roviny
Vyberte příkaz Shodná rovina ze záložky DomůRoviny
Klikněte na rovinu Půdorys (XY), vytvoří se nová rovina. Ve středu vzniknuvší roviny se objeví možnost Rychlý výběr, toho využijte k odsazení roviny. Klikněte na šipku mířící nahoru (Hlavní osa)
Klikněte na rovinu Půdorys (XY), vytvoří se nová rovina. V jejím středu se objeví možnost Rychlý výběr, kterého využijte k odsazení roviny. Klikněte na šipku mířící nahoru (Hlavní osa)
Tahem myši nebo přesným zadáním, definujte velikost odsazení na 90 mm. Ze záložky Domů → Kreslit vyberte příkaz Kružnice středem a uzamkněte si odsazenou rovinu klávesou F3
Tahem myši nebo přesným zadáním definujte velikost odsazení na 90 mm. Ze záložky DomůKreslit vyberte příkaz Kružnice středem a uzamkněte si odsazenou rovinu klávesou F3
Známým příkazem Pohled skici se orientujte kolmo na rovinu
Známým příkazem Pohled skici se orientujte kolmo na rovinu
Ze středu souřadného systému nakreslete kružnici o průměru 250 mm
Ze středu souřadného systému nakreslete kružnici o průměru 250 mm

Tip: Velikost kružnice můžete definovat přímo – nebo později příkazem Chytrá kóta.

Vytvořte ve středu kružnice bod (později se využije jako kotevní bod pro 3D skicu). Vyberte příkaz Bod (rolovací šipka vedle Čáry) ze záložky Domů → Kreslit. Po nakreslení bodu ve středu kružnice, si nezapomeňte zpět odemknout rovinu
Vytvořte ve středu kružnice bod, později jej využijeme jako kotevní bod pro 3D skicu. Vyberte příkaz Bod (rolovací šipka vedle Čáry) ze záložky DomůKreslit. Po jeho nakreslení ve středu kružnice si nezapomeňte zpět odemknout rovinu
Celý postup zopakujte při tvorbě druhého profilu. Shodnou rovinu si odsaďte směrem dolů o 100 mm a nakreslete kružnici o průměru 20 mm, nakreslete bod do středu. Pro lepší přehlednost si vypněte ve stromovém modelu Základní referenční roviny a ujistěte se, že nemáte zamknutou rovinu
Celý postup zopakujte při tvorbě druhého profilu. Shodnou rovinu si odsaďte směrem dolů o 100 mm a nakreslete kružnici o průměru 20 mm. Nakreslete bod do středu. Pro lepší přehlednost si vypněte ve stromovém modelu Základní referenční roviny a ujistěte se, že nemáte zamknutou rovinu
Nyní je geometrie nachystána pro tvoření 3D skici. Vyberte příkaz 3D čára ze záložky 3D tvorba skic → 3D kreslení
Nyní již máme nachystanou geometrii pro tvorbu 3D skici. Vyberte příkaz 3D čára ze záložky 3D tvorba skic3D kreslení
Spojte dříve nakreslené body (středy kružnic). Tím vznikne první trajektorie pro nálevku
Spojte dříve nakreslené body (středy kružnic). Tím vznikne první trajektorie pro nálevku
Přepněte se poziční krychlí do pohledu Přední a znovu vyvolejte příkaz 3D čára, nakreslete hrubý tvar druhé trajektorie nálevky, přitom dbejte na spojení obou profilů (viz obrázek)
Přepněte se poziční krychlí do pohledu Přední a znovu vyvolejte příkaz 3D čára. Nakreslete hrubý tvar druhé trajektorie nálevky, přitom dbejte na spojení obou profilů (viz obrázek)
Klikněte na příkaz 3D zaoblení ze záložky 3D tvorba skic → 3D kreslení a dle vlastního uvážení zaoblete křivku, inspirovat se můžete podle obrázku
Klikněte na příkaz 3D zaoblení ze záložky 3D tvorba skic3D kreslení a dle vlastního uvážení zaoblete křivku, inspirovat se můžete podle obrázku
3D skica je připravena pro příkaz Tažení. Všimněte si označení jednotlivých trajektorií a profilů, důležité bude pořadí zadávání
3D skica je připravena pro příkaz tažení. Všimněte si označení jednotlivých trajektorií a profilů, důležité bude pořadí zadávání
Vyberte příkaz Vysunutí tažením ze záložky Domů → Tělesa
Vyberte příkaz Vysunutí tažením ze záložky DomůTělesa
Otevře se nabídka, kde nastavíte Více trajektorií a řezy a dle obrázku nastavíte i ostatní parametry. Možnosti Jedna trajektorie a řez využijete při tvorbě 3D objektu konstantního a neměnného řezu zakřiveného tvaru dle trajektorie
Otevře se nabídka, kde nastavíte Více trajektorií a řezy a dle obrázku nastavíte i ostatní parametry. Možnosti Jedna trajektorie a řez využijete při tvorbě 3D objektu konstantního a neměnného řezu zakřiveného tvaru dle trajektorie
Po potvrzení tlačítka OK se objeví plovoucí okno, kde je standardně nastaven výběr první trajektorie, tu vyberte (Trajektorie 1, spojuje středy) a potvrďte zelené tlačítko. Pokračujte výběrem druhé trajektorie (Trajektorie 2) a znovu potvrďte, zde je důležité dbát na pořadí. Jakmile máte vybrány trajektorie, klikněte na tlačítko Další
Po potvrzení tlačítka OK se objeví plovoucí okno, kde je standardně nastaven výběr první trajektorie. Vyberte ji (Trajektorie 1, spojuje středy) a potvrďte zelené tlačítko. Pokračujte výběrem druhé trajektorie (Trajektorie 2) a znovu potvrďte – je zde důležité dbát na pořadí. Jakmile máte vybrány trajektorie, klikněte na tlačítko Další
Vyberte profily, stačí vybrat Profil 1 (horní větší kružnice), klikněte na tlačítko Náhled a doplní se objemové těleso, nálevka je téměř hotová
Vyberte profily, stačí vybrat Profil 1 (horní větší kružnice). Klikněte na tlačítko Náhled a doplní se objemové těleso. Nálevka je téměř hotová
K tomu, aby byla nálevka funkční a nebyla z plného materiálu, využijte příkaz Skořepina. Vyberte příkaz Skořepina ze záložky Domů → Tělesa a klikněte na horní a poté na spodní profil nálevky. Tím vymezíte otevřenost plochy. Nyní stačí pouze nastavit tloušťku stěny → zvolte 5 mm
K tomu, aby byla nálevka funkční a nebyla z plného materiálu, využijte příkaz Skořepina. Vyberte jej ze záložky Domů → Tělesa a klikněte na horní a poté na spodní profil nálevky. Tím vymezíte otevřenost plochy. Nyní stačí pouze nastavit tloušťku stěny → zvolte 5 mm
Model nálevky je hotový  
Model nálevky je hotov

Komentáře