Mezi základní rozebiratelné spojení patří šroub s maticí. Ukažme si postup, jak vymodelovat matici M10.

Kapitoly:

Postup modelování matice

Založte nový dokument iso metric part.par a vyberte příkaz Kružnice středem
Založte nový dokument iso metric part.par a vyberte příkaz Kružnice středem
Nakreslete kružnici o průměru 17 mm
Nakreslete kružnici o průměru 17 mm
Z kružnice vytvořte objemové těleso o tloušťce 10 mm
Z kružnice vytvořte objemové těleso o tloušťce 10 mm
Ze záložky Domů → Kreslit vyberte příkaz Polygon středem a vepište polygon do kružnice
Ze záložky Domů → Kreslit vyberte příkaz Polygon středem a vepište polygon do kružnice
Zaoblete obě hrany velikostí 3 mm
Zaoblete obě hrany velikostí 3 mm
Ze záložky Tvorba ploch → Plochy vyberte příkaz Vysunutí
Ze záložky Tvorba plochPlochy vyberte příkaz Vysunutí
Vyberte naskicovaný polygon a potvrďte zeleným tlačítkem
Vyberte naskicovaný polygon a potvrďte zeleným tlačítkem
V plovoucím okně zvolte možnost Vysunutí → Nesymetricky
V plovoucím okně zvolte možnost VysunutíNesymetricky
Nejprve táhněte kurzor směrem nahoru a proveďte vysunutí větší než 10 mm – například 12 mm. Nastavte krok na 2 mm
Nejprve táhněte kurzor směrem nahoru a proveďte vysunutí větší než 10 mm – například 12 mm. Nastavte krok na 2 mm
Poté táhněte směrem dolů o 2 mm
Poté táhněte směrem dolů o 2 mm
Po potvrzení pravým tlačítkem se objeví další možnost plovoucího okna → označte Vysunutí – uzavřít konce
Po potvrzení pravým tlačítkem se objeví další možnost plovoucího okna → označte Vysunutíuzavřít konce
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Průnik
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Průnik
Jako první zvolte těleso matice
Jako první zvolte těleso matice
Po druhé označte obal matice, tím se ořízne její konečný tvar
Za druhé označte obal matice, tím se ořízne její konečný tvar

Matici M10 přidejte závit podle našeho návodu.

Hotový model matice
Hotový model matice

Chcete-li si vymodelovat i šroub – pro dokončení sestavy rozebiratelného spojení šroubu s maticí – pokračujte návodem Jak vymodelovat šroub.

Komentáře