Na praktické cvičné úloze si vyzkoušíte vymodelování čepu metodou „vrstvený dort“. Podívejte se, jak na to.

Založte nový dokument dílu a vyberte příkaz Kružnice se středem ze záložky Domů → Kreslit.
Založte nový dokument dílu a vyberte příkaz Kružnice se středem ze záložky Domů → Kreslit
Najeďte kurzorem do roviny ZY a vyčkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamknete rovinu
Najeďte kurzorem do roviny ZY a vyčkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamknete rovinu
Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému. Tažením myši a kliknutím definujte orientační průměr
Nakreslete kružnici se středem v počátku souřadného systému. Tažením myši a kliknutím definujte orientační průměr
Pomocí gesta myši vyberte příkaz Rychlá kóta a kružnici zakótujte. Gesta myši zobrazíte stisknutím levého tlačítka v grafické ploše a tažením požadovaným směrem. Ve výchozím nastavení řešení Solid Edge je příkaz Rychlá kóta umístěný vlevo – proto táhněte doleva a vyberte příkaz pro tvorbu kót
Pomocí gesta myši vyberte příkaz Rychlá kóta a kružnici zakótujte. Gesta myši zobrazíte stisknutím pravého tlačítka v grafické ploše a tažením vybraným směrem. Ve výchozím nastavení řešení Solid Edge je příkaz Rychlá kóta umístěný vlevo – táhněte doleva a vyberte příkaz pro tvorbu kót
Klikněte na kružnici a tažením umístěte kótu
Klikněte na kružnici a tažením umístěte kótu
Umístěte kurzor dovnitř kružnice a stiskněte levé tlačítko (1. krok). Zobrazí se šipky určující směr vysunutí uzavřeného obrysu. Klikněte na šipku směřující dozadu (2. krok)
Umístěte kurzor dovnitř kružnice a stiskněte levé tlačítko (1. krok). Zobrazí se šipky určující směr vysunutí uzavřeného obrysu. Klikněte na šipku směřující dozadu (2. krok)
Tažením myší určete velikost vysunutí a přesnou hodnotu zadáte na numerické klávesnici
Tažením myší určete velikost vysunutí. Přesnou hodnotu zadáte na numerické klávesnici
Tip: Chcete-li vysunout obrys symetricky, přepněte funkci klávesou Shift. Stisknete-li ji znovu, vrátí se původní nastavení – tažení jedním směrem
Tip: Chcete-li vysunout obrys symetricky, přepněte funkci obousměrného tažení klávesou Shift. Stisknete-li ji znovu, vrátí se původní nastavení – tažení jedním směrem
Definujte velikost vysunutí hodnotou 30 mm
Definujte velikost vysunutí hodnotou 30 mm
Vyberte příkaz Kružnice se středem a najeďte kurzorem na čelní plochu válce. Po zobrazení symbolu zámku uzamkněte rovinu klávesou F3
Vyberte příkaz Kružnice se středem a najeďte kurzorem na čelní plochu válce. Po zobrazení symbolu zámku uzamkněte rovinu klávesou F3
Najeďte kurzorem na hranu válce a všimněte si, že se zobrazí střed plochy
Najeďte kurzorem na hranu válce a všimněte si, že se zobrazí střed plochy
Přesunete-li kurzor ke středu plochy, objeví se symbol vazby Soustředná
Přesunete-li kurzor ke středu plochy, objeví se symbol vazby Soustředná
Klikněte do středu plochy a nakreslete kružnici o průměru 25 mm
Klikněte do středu plochy a nakreslete kružnici o průměru 25 mm
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Vysunout
Ze záložky Domů → Tělesa vyberte příkaz Vysunout
Vyberte postupně uzavřenou oblast zvýrazněnou šipkami
Vyberte postupně uzavřenou oblast zvýrazněnou šipkami
Stiskněte pravé tlačítko a vysuňte tažením profil kružnice
Pravým tlačítkem potvrdíte výběr a aktivujete vysunutí profilu kružnice
Zadejte ručně vzdálenost vysunutí 25 mm
Zadejte ručně vzdálenost vysunutí 25 mm
Ze záložky Tělesa vyberte příkaz Zaoblení
Ze záložky Tělesa vyberte příkaz Zaoblení
Označte přechodovou hranu
Označte přechodovou hranu zvýrazněnou šipkou
Zadejte velikost poloměru 1 mm
Zadejte velikost poloměru 1 mm
Aktivujte příkaz Zkosení se stejnými odstupy
Aktivujte příkaz Zkosení se stejnými odstupy
Označte hrany na modelu zvýrazněné červenou šipkou a zadejte velikost zkosení 1,5 × 45 stupňů
Označte hrany na modelu zvýrazněné červenou šipkou a zadejte velikost zkosení 1,5 × 45 stupňů
Skryjte popisy modelu deaktivací položky PMI ve stromové historii
Skryjte popisy modelu deaktivací položky PMI ve stromové historii
Model čepu si uložte, příště si vyzkoušíme přidat materiál i tvorbu jiných prvků
Model čepu si uložte, příště si vyzkoušíme, jak přidat materiál i tvorbu dalších prvků

Komentáře