V dnešním tipu si ukážeme, jak vložit do skici obrázek, který lze použít jako šablonu pro tvorbu entit.

Na vložený obrázek můžeme libovolně kreslit entity a ty následně vysunout a díky tomu můžeme konturu obrázku vysunout a vytvořit z něj prostorové těleso. Pokud je kontura obrázku nepravidelná, není její obkreslování příliš přesné, proto tuto funkci využijete jen ve specifických případech. Použití funkce vložit obrázek si ukážeme na grafickém návrhu loga.

Založte nový dokument iso metric part.par
Pravým tlačítkem se přepněte do sekvenčního režimu
Podržením pravého tlačítka vyvolejte nabídku a vyberte příkaz Vysunutí
Zvolte příslušnou rovinu a vyberte příkaz Obrázek ze záložky Nástroje
Tlačítkem Procházet načtěte příslušnou cestu k souboru. Záložku Rámeček nechejte ve výchozím nastavení a potvrďte nastavení tlačítkem OK

Tip: Stejným způsobem můžete načíst i dokument ve formátu PDF.

Kombinací příkazů Čára a Křivka vytvořte konturu objektu

Tip: Příkaz Křivka používejte tak, že kliknete na počáteční bod, mírně posunete kurzor a znovu kliknete. Tímto způsobem vytvořte nepravidelné tvary, oblouky, elipsy atd.

S obkreslováním pokračujte do fáze, dokud nebudete mít obkreslený obrys skici, který potřebujete. Na závěr odstraňte rámeček
Odstraněním rámečku odstraníte i samotný obrázek a zůstane vám pouze skica
Zvolte Zavřít skicu a profil libovolně vysuňte

Komentáře