Nastavení plynulosti oblouku je čistě grafickou záležitostí v aktuálním modelovacím okně. Výchozí nastavení pro znázornění oblouku je nastaveno na nejnižší hodnotu z důvodu modelování velkých součástí, kde hraje roli výkon grafické karty a operační paměť RAM v dané pracovní stanici. Nastavení zobrazení nemá vliv na výsledné renderování a projeví se jen v případě, pokud dokument uložíte jako obrázek. Tento tip tedy využijete při modelování detailů součástí s malými rozměry. 

Pro nastavení plynulosti oblouku máte dvě možnosti:

  • Změnit číselnou hodnotu Plynulosti oblouku: Nevýhoda této možnosti je, že je aktuální jen pro jednu aktivní relaci. Jakmile otevřete jinou součást, musíte tento parametr znovu nastavit.
  • Nastavit Automatické ostření na nejvyšší hodnotu: Nevýhoda této možnosti je, že řešení Solid Edge při každé operaci (zoom, otočení atd.) součást znovu přepočítává a vykresluje. Není tedy vhodná pro slabší pracovní stanice. Tato možnost na druhou stranu zůstane uložena při každém spuštění.

 

Změna Plynulosti oblouku

Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikace → Nastavení
Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikaceNastavení
Klikněte na záložku Zobrazení a nastavte hodnotu Plynulost oblouku na 10
Klikněte na záložku Zobrazení a nastavte hodnotu Plynulost oblouku na 10

 

Změna automatického ostření

Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikace → Nastavení. Klikněte na záložku Zobrazení a nastavte hodnotu Automatické zaostření na Vysoká
Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikaceNastavení. Klikněte na záložku Zobrazení a z menu Automatické zaostření vyberte možnost Vysoká

 

Porovnání plynulosti oblouků

Na obrázku můžete vidět zobrazení plynulosti oblouku s rozlišením 1. Vpravo je plynulost oblouku s hodnotou 10. Stejným způsobem se projeví nastavení parametru Automatické ostření.

Všimněte si výrazných rozdílů v plynulosti oblouků (hran na oblouku, který se graficky znázorňuje jako mnohoúhelník)
Všimněte si výrazných rozdílů v plynulosti oblouků. Hrany oblouku na obrázku 1 se znázorňují jako mnohoúhelník – kvalita zobrazení je nízká

Tip: Vyzkoušejte si nastavení plynulosti oblouku na modelování tužky (připravujeme).

Komentáře