Na praktickém příkladu si ukážeme, jak přidat modelu materiál související s fyzikálními vlastnostmi. Tento postup použijete, chcete-li znát objem a hmotnost dílu nebo sestavy.

Otevřete si soubor, ke kterému chceme přiřadit materiál, nebo použijte model příruby (priruba.par), který jsme vymodelovali podle návodu Jak vymodelovat přírubu.

Klikněte na ikonu Tlačítko aplikace vlevo nahoře
Klikněte na ikonu Tlačítko aplikace vlevo nahoře
Objeví se nabídka s možnostmi Nový, Otevřít, Uložit atd.
Objeví se nabídka s možnostmi Nový, Otevřít, Uložit atd.

Kromě těchto základních příkazů obsahuje i záložku Vlastnosti [1], kde lze nastavit materiál, jednotky souboru, vlastnosti souboru a najdete zde i správce vlastností. Zvolte Tabulka materiálů [2] ze záložky Vlastnosti.

V okně Tabulka materiálů Solid Edge se zobrazí seznam dostupných materiálů
V okně Tabulka materiálů Solid Edge se zobrazí seznam dostupných materiálů

Tip: V tabulce se zobrazují pouze materiály přidané v knihovně řešení Solid Edge. Pro rozšíření druhů materiálů je nutné naistalovat příslušné balíčky nebo materiál vepsat a vložit ručně.

Rozbalte složku Materials → Kovy → ocel a zvolte Ocel
Rozbalte složku MaterialsKovyocel a zvolte Ocel
V záložce Vlastnosti materiálu jsou uvedeny fyzikální vlastnosti materiálu, které můžete podle potřeby změnit. Dále můžete změnit Styl stěny (textura a barva) a Styl výplně (na výkrese). Pro přidání materiálu klikněte na Použít na model
V záložce Vlastnosti materiálu jsou uvedeny fyzikální vlastnosti materiálu, které můžete podle potřeby změnit. Dále můžete změnit Styl stěny (textura a barva) a Styl výplně (na výkrese). Pro přidání materiálu klikněte na Použít na model
Na modelu se již změnila textura a barva charakteristické pro ocelový materiál
Na modelu se již změnila textura charakteristická pro ocelový materiál
Pro zobrazení fyzikálních vlastností vyberte příkaz Vlastnosti ze záložky Kontrola → Fyzikální vlastnosti
Pro zobrazení fyzikálních vlastností vyberte příkaz Vlastnosti ze záložky KontrolaFyzikální vlastnosti
V okně Fyzikální vlastnosti se v záložce Obecné zobrazují vlastnosti, které je nutné aktualizovat. Pro načtení a vypočítání hodnot klikněte na Aktualizovat
V okně Fyzikální vlastnosti se v záložce Obecné zobrazují vlastnosti, které je nutné aktualizovat. Pro načtení a vypočítání hodnot dle zvoleného materiálu klikněte na tlačítko Aktualizovat

Po aktualizaci dat se zobrazí stěžejní hodnoty:

  • hmotnost,
  • objem,
  • plocha
  • těžiště.

Nyní již umíte zjistit fyzikální vlastnosti dílu nebo sestavy, které souvisejí s volbou a přiřazením materiálu.

Komentáře