Práce s textem v řešení Solid Edge je lehká a intuitivní. Na modelu příruby si ukážeme, jak s tímto nástrojem pracovat, ať už chcete mít text vystupující, nebo gravírovaný do objemového tělesa.

Všeobecný postup vkládání textu:  

  • skicování konstrukční geometrie, podle které bude text zarovnán,
  • promítání geometrie textu (na rovinný nebo válcový povrch),
  • vysunutí/odebrání entit textu.

V dnešní ukázce nejprve využijeme příkaz Profil textu na rovinnou plochu, kde zarovnáme text k oblouku. Poté – pomocí funkce Nabalit skicu – aplikujeme text na rotační plochu. Tyto funkce využijete všude tam, kde potřebujete mít text na modelu.

Postup tvorby textu si ukážeme na přírubě, kterou si můžete vymodelovat podle našeho návodu Jak vymodelovat přírubu.

 

Postup odebrání/vysunutí textu na rovinné ploše

Otevřete uložený dokument příruby, vymodelovaný podle našeho návodu Jak vymodelovat přírubu
Otevřete uložený dokument příruby, vymodelovaný podle našeho návodu Jak vymodelovat přírubu
Zvolte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit. Naskicujte kružnici/oblouk, kde budete požadovat zarovnaný text. V našem případě umístíme text na nejvyšší rovinnou plochu na přírubě, proto obkreslíme vnitřní kružnici
Zvolte příkaz Čára ze záložky DomůKreslit. Naskicujte kružnici/oblouk podle toho, kde budete požadovat zarovnaný text. V našem případě umístíme text na nejvyšší rovinnou plochu na přírubě, proto obkreslíme vnitřní kružnici
Nakreslenou kružnici přepněte na konstrukční geometrii příkazem Konstrukční ze záložky Tvorba skici→ Kreslit
Nakreslenou kružnici přepněte na konstrukční geometrii příkazem Konstrukční ze záložky Tvorba skiciKreslit
Jakmile máte nakreslenou konstrukční kružnici, zvolte příkaz Profil textu ze záložky Tvorba skici → Vložit
Jakmile máte nakreslenou konstrukční kružnici, zvolte příkaz Profil textu ze záložky Tvorba skiciVložit
Objeví se okno, kde do pole Text napište požadovaný text. Zvolte font a velikost písma a další atributy
Objeví se okno, do pole Text napište požadovaný text. Zvolte font, velikost písma a další atributy
Po stisknutí tlačítka OK se objeví text. Klávesou F3 uzamkněte rovinu a najeďte na hranu, kterou jste v předešlém kroku skicovali
Po stisknutí tlačítka OK se objeví text. Klávesou F3 uzamkněte rovinu a najeďte na hranu, kterou jste v předešlém kroku skicovali
Text se zarovnal pod úroveň nakreslené kružnice. V dalším kroku ho umístíme na správnou pozici
Text se zarovnal pod úroveň nakreslené kružnice. V dalším kroku ho umístíme na správnou pozici
V plovoucím okně nabídky profil textu zvolíme Upravit – kotvící bod a zarovnáme text v našem případě do pozice Vlevo dole
V plovoucím okně nabídky profil textu zvolíme Upravitkotvící bod a zarovnáme text – v našem případě do pozice Vlevo dole

Tip: Pro rychlou změnu pozice zrcadlením stiskněte klávesu T.

Vytvořené textové pole převedeme na křivky pro následné vytažení. Vyberte příkaz Promítnutí ze záložky Tvorba ploch → Křivky
Vytvořené textové pole převedeme na křivky pro následné vytažení. Vyberte příkaz Promítnutí ze záložky Tvorba plochKřivky
Označte text a potvrďte úpravy zeleným tlačítkem nebo pravým tlačítkem. V dalším kroku po nás program žádá vybrání plochy, na kterou se mají promítnout křivky. Z rolovací nabídky vyberte možnost Jeden a označte požadovanou plochu
Označte text a potvrďte úpravy zeleným tlačítkem, nebo pravým tlačítkem. V dalším kroku po nás program žádá vybrání plochy, na kterou se mají promítnout křivky. Z rolovací nabídky vyberte možnost Jeden a označte požadovanou plochu
Směr červené šipky nastavujte vždy do tělesa
Směr červené šipky nastavujte vždy do tělesa
Pokud máme promítnuté křivky na ploše, můžeme si pro lepší přehlednost zhasnout vytvořenou skicu ve stromovém okně
Máme-li promítnuté křivky na ploše, můžeme si pro lepší přehlednost zhasnout vytvořenou skicu ve stromovém okně
Standartním způsobem vyvoláme příkaz Vysunout. Výběrem tažením myši označte křivky a vysuňte je nebo odeberte do požadované vzdálenosti
Standardním způsobem vyvoláme příkaz Vysunout. Výběrem tažením myši označte křivky a vysuňte je, nebo odeberte do požadované vzdálenosti
Jelikož převedením na křivky a následným vytažením jsme vytvořili samostatný prvek, můžeme jej s odstupem času editovat (například změnit barevný odstín). Zvolte příkaz Barvení součásti ze záložky Zobrazení → Barvení součásti
Jelikož převedením na křivky a následným vytažením jsme vytvořili samostatný prvek, můžeme jej s odstupem času editovat (například změnit barevný odstín). Zvolte příkaz Barvení součásti ze záložky ZobrazeníBarvení součásti

 

Postup odebrání/vysunutí textu na válcové ploše

Při modelování textu na rotační součást musíme zvolit lehce odlišnou strategii přístupu, začít nejprve vytvářet tečnou rovinu a následně nabalit skicu.

Zvolte příkaz Tečně ze záložky Domů → Vybrat a vytvořte tečnou rovinu k rotační ploše
Zvolte příkaz Tečně ze záložky DomůVybrat a vytvořte tečnou rovinu k rotační ploše
Ve chvíli, kdy máte připravený a zarovnaný text přejděte k promítnutí geometrie
Ve chvíli, kdy máte připravený a zarovnaný text, přejděte k promítnutí geometrie…
…nikoli však příkazem Promítnutí, jako při rovinné ploše, ale příkazem Nabalit skicu, který se schovává v rolovací nabídce. Zvolte příkaz Nabalit skicu ze záložky Tvorba ploch → Křivky
… nikoli však příkazem Promítnutí, jako na rovinné ploše, ale příkazem Nabalit skicu, který se schovává v rolovací nabídce. Zvolte příkaz Nabalit skicu ze záložky Tvorba plochKřivky
Po spuštění příkazu vyžaduje řešení Solid Edge vybrání nejprve plochy a poté teprve samotného textu
Po spuštění příkazu vyžaduje řešení Solid Edge vybrání nejprve plochy a poté teprve samotného textu

Tip: Při výběru textu používejte stisknuté levé tlačítko a tažení myši.

Po úspěšném převedení textu na křivky vás čeká poslední krok a to Vysunutí kolmo k ploše. Zvolte příkaz Kolmo k ploše ze záložky Domů → Tělesa
Po úspěšném převedení textu na křivky vás čeká poslední krok – Vysunutí kolmo k ploše. Zvolte příkaz Kolmo k ploše ze záložky DomůTělesa
Z rolovací nabídky vyberte Jeden, označte křivky, potvrďte a nastavte velikost vysunutí
Z rolovací nabídky vyberte Jeden, označte křivky, potvrďte a nastavte velikost vysunutí
Hotový 3D text na rotační ploše
A takto už vypadá hotový 3D text na válcové ploše

Komentáře