Dnešní tip představí pokročilý nástroj řešení pro hromadný převod výkresů – například do populárního formátu PDF. Jedná se o jednoduchou funkci, která je velmi účinná a využít ji můžete klidně i pro stovky dokumentů najednou. Nástroj se spouští samostatně, převod probíhá přímo v řešení Solid Edge. Pojďme se podívat, jak na to.

Postup pro hromadný převod:

Spusťte aplikaci Batch.EXE z výchozího umístění: C:\Program Files\Solid Edge ST9\Custom\Batch\Bin
Klikněte na tlačítko Browse to Folder a zvolte adresář s požadovanými výkresy pro převod
V levé části aplikace si můžete zkontrolovat, zda jsou načteny všechny výkresy. Vyberte možnost Convert to a z roletové nabídky vyberte požadovaný formát. Aplikace automaticky nastaví shodný adresář pro ukládání převedených souborů, který můžete změnit stisknutím tlačítka Browse. Nastavení a spuštění převodu proveďte tlačítkem Process
Proces se automaticky ukončí po převedení posledního souboru a vytvoří TXT soubor, který obsahuje informace o průběhu převodu

Komentáře