V dnešním návodu si ukážeme, jak jednoduše pracovat s funkcí BlueSurf, která je využívána převážně pro návrhy karoserií aut, šperků, nábytku apod. Pojďme si ukázat, jak takovou tvarově složitou plochu vytvořit, krok za krokem.

Pro vytvoření plochy BlueSurf jsou zapotřebí nejméně dvě skici profilů a trajektorií. Jednotlivé trajektorie se mohu například ve směru kolmém protínat, jejich spojení se realizuje pomocí příkazu BlueDot.

Postup pro použití funkce BlueSurf:

Založte nový dokument iso metric part.par
Pravým tlačítkem se přepněte do sekvenčního režimu
Vymodelujte si podložku ve tvaru kvádru o rozměrech 80 × 150 × 10 mm 
Vyberte příkaz Skica ze záložky DomůSkica a vytvořte na levé straně kvádru první profil
Příkazem Křivka nakreslete libovolný profil
Stejný postup zopakujte i na druhé straně kvádru
Ze záložky Tvorba ploch vyberte funkci BlueSurf
Označte první profil a potvrďte pravým tlačítkem. Vyberte druhý profil a znovu potvrďte pravým tlačítkem → vytvoří se plocha
Pro vyplnění materiálem pod plochou a spojení k podložce použijte funkci Nahradit plochu ze záložky Tvorba ploch
První vyberte horní plochu podložky a potvrďte pravým tlačítkem
Následně vyberte tvarově složitou plochu a potvrďte pravým tlačítkem
Plocha je spojena s podložkou

Komentáře