V dnešním tipu si ukážeme, jak efektivně přebarvit součást a nastavit úhel osvětlení. 

Přebarvení součásti slouží především pro lepší orientaci v složité sestavě. Řešení Solid Edge má standardně v nabídce již přednastaveny barvy základních materiálů, jako například ocel, bronz, mosaz apod. Přebarvit můžeme jeden prvek, plochu nebo celé těleso. Přebarvení si vyzkoušíme na jednoduché součásti, která bude později sloužit jako základ pro modelování pístu motoru. Modelovat budeme v sekvenčním prostředí.

Založte nový dokument iso metric part.par
Příkazem Kružnice středem nakreslete kružnici o průměru 81 mm a zvolte Zavřít skicu
Ze záložky DomůTělesa vyberte funkci Vysunout a v plovoucím okně zvolte Vybrat ze skici
Klikněte na skicu a vysuňte těleso o 61,5 mm ve směru osy Z
Ze záložky ZobrazeníStyl vyberte funkci Barvení součásti, nastavte styl Mosaz (matná) a klikněte na vymodelované těleso – tím aplikujete styl
Ze stejné záložky zvolte funkci Předefinování pohledů a klikněte na záložku Světla
Změnou parametrů jako je úhel sklonu, směr osvícení, jednotlivé barvy (Č, Z, M) ovlivňujete intenzitu barvy. Čím bude intenzita vyšší a tedy světlejší, tím více půjdou vidět detaily na modelu a model bude více viditelný
Aplikované přebarvení součásti

Tip: Model si uložte pod názvem pist.par v dalších dílech budeme pokračovat v modelování kompletního pístu.

Komentáře