Uživatelé si mohou stáhnout novou verzi SolidWorks 2016 Beta. Aktivní účast při hledání a ladění chyb bude náležitě odměněna.

SolidWorks klade důraz na zpětnou vazbu uživatelů. Stažením aktuální beta verze máte příležitost zapojit se do soutěže, ve které se hraje o sto cen. Cílem soutěže je vznášet připomínky a návrhy na opravy či vylepšení, zatímco objevujete nové funkce.

SolidWorks 2016 získal modernější a příjemnější vzhled. Foto: Marek Pagáč
Nová verze SolidWorksu má modernější a příjemnější vzhled. Foto: Marek Pagáč

Komentáře