Systém Catia je v České republice velmi rozšířen, zejména díky zdejšímu automobilovému průmyslu, do jehož výrobních procesů je zapojena velká spousta zdejších firem. Je proto poměrně překvapivé, že pro tento software na rozdíl od jiných CAD aplikací nevycházejí prakticky žádné příručky, či učebnice v češtině. Tento stav nyní zvrátilo vydavatelství Computer Press, jež ve spolupráci s redakcí časopisu CAXMIX přináší na trh rozsáhlou publikaci Catia – Kompletní průvodce.

Bohatě ilustrovaná publikace je nejen názornou učebnicí s desítkami podrobně popsaných konstrukčních postupů a cvičení, ale také univerzální příručkou pro každého, kdo pracuje se systémem Catia ve verzích V5 nebo V6. Najdete zde detailní popis důležitých modulů – pracovní prostředí Part Design (návrh dílů), Assembly Design (návrh sestav), Drafting (tvorba výkresů), Wireframe and Surface Design (tvorba drátových a plošných modelů), Generative Sheetmetal Design (navrhování plechových dílů) a DMU Kinematics (simulace mechanismů), dále 40 reálných konstrukčních úkolů zpracovaných krok za krokem, 25 praktických cvičení a více než 1 100 ilustrací z programového rozhraní systému Catia V5R20.

Autorem knihy je Sham Tickoo, profesor na Fakultě strojírenských technologií Purdue University Calumet v USA. Český překlad vznikal za přispění společnosti Technodat, CAE-systémy pod redakčním dohledem šéfredaktora časopisu CAXMIX.

Knihu si za zvýhodněnou cenu můžete objednat na webu vydavatelství Computer Press.

 

 

Komentáře