Společné úsilí firem Ansys a Dassault Systèmes vyústilo koncem listopadu uvedením modulu Fluent for Catia V5, které do tohoto PLM systému přidává výkonné nástroje pro počítačové výpočty proudění tekutin přímo v CAD rozhraní.

S využitím výpočetní platformy Simulia vyvinul Ansys integrované CFD řešení pro systém Catia V5, které umožňuje zkoumat a optimalizovat vliv dynamického proudění během vývoje produktu. Důležitým rysem této nové technologie je provázanost výpočetních modelů s nástroji pro správu dat. Analýzy lze aplikovat přímo na modely v prostředí CAD systému, kde jsou uživatelům k dispozici funkce pro generování detailních výpočetních sítí.

Soubory vytvořené modulem Fluent for Catia V5 jsou podle oficiálního popisu plně kompatibilní se softwarem Fluent. Mezi oběma systémy je tedy lze volně přenášet, což platí i pro samotné analýzy.

Modul přináší též některé novinky, jako například výpočetní model Volume of Fluid (VOF), který je užitečný při modelování situací, kdy se setkávají dvě rozdílné masy tekutin podél většího povrchu – například plyn s hladinou tekutiny. Krom jiného byla dále zdokonalena práce s velkými datovými modely a možnosti postprocesingu.

Program je kompatibilní se systémem Catia V5 R18 a R19.

(Zdroj: Ansys)

Komentáře