[Stručně] Dlouhodobě udržitelný návrh není jen prázdné sousloví, ale pochopitelná a obecně pozitivně přijímaná snaha, jak přicházet na trh s ekologicky šetrnějšími výrobky, zejména u masové výroby. Se zajímavou iniciativou na tomto poli přichází DS SolidWorks Corp. – v celosvětové soutěži o nové pojetí sedaček pro letištní terminály můžete vyhrát i vy. Od iPadu 2 až po dovolenou či výlet do San Diega.

(Zdroj: Tisková zpráva)

DS SolidWorks Corp. vyhlásila celosvětovou soutěž Green Design u příležitosti Dne Země

 

Nové pojetí návrhu ekologického sedadla pro letiště

 

Haar u Mnichova, 19. května 2011 – Návrháři výrobků po celém světě si stále více uvědomují možnosti, díky kterým mohou pozitivně ovlivnit životní prostředí. Uvážíte-li, že stovky tisíců kusů jednotlivých výrobků se mohou používat po desetiletí, je snadné si všimnout, jak i jedno malé rozhodnutí může vyvolat obrovský a měřitelný dopad na budoucnost planety.

Protože toto povědomí roste, možnost každého návrháře výrobku zvážit dopad na životní prostředí u každého návrhu je stále důležitější. Den Země nabízí návrhářům možnost se zastavit a zamyslet nad rozhodnutími, která učinili. Pořádá se již od roku 1970 a klade si za cíl podnítit schopnost uvědomit si a porozumět životnímu prostředí naší planety. Den Země se nyní slaví každý rok ve více než 175 zemích.

Při této příležitosti společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. vyhlásila novou soutěž – Green Design (Zelený návrh). Uživatelé softwaru SolidWorks® z celého světa mohou předvést svoji kreativitu a ohleduplnost k planetě Zemi prostřednictvím návrhu jednoho z celosvětově všudypřítomných předmětů — sedadla z letištního terminálu.

„Představte si snížení dopadu takového sedadla na životní prostředí o pět procent v každém stadiu jeho životního cyklu — počínaje surovinou přes výrobu, distribuci a použití až po likvidaci a recyklaci,” říká Asheen Phansey, produktový manažer pro oblast SolidWorks Sustainability. „Když pomyslíme na nekonečné řady těchto sedadel, které vidíme na letištním terminálu, uvědomíme si rozsah takového přínosu. A nyní tuto myšlenku přeneste i na jiné výrobky. Pokud můžeme využít dlouhodobě udržitelný návrh pro každý vyráběný produkt, mohou návrháři a konstruktéři výrazně zlepšit ekologický dopad svých návrhů a naši planetu tak skutečně obohatit“.

Mezi požadavky soutěže patří využití CAD systému SolidWorks soutěžícími ke zhotovení návrhu sedadel s nízkým ekologickým dopadem, které lze masově vyrábět pro terminály nových, fiktivních, ekologicky orientovaných aerolinek. Kromě dodání modelu ze SolidWorksu musí soutěžící přidat i zprávu ze softwaru SolidWorks SustainabilityXpress, který je dodáván ke každé licenci CAD systému SolidWorks, pro vyhodnocení dopadu na životní prostředí. SolidWorks SustainabilityXpress stanovuje uhlíkovou stopu, dopad na ovzduší a vodní zdroje i energetickou spotřebu v každém stádiu životního cyklu výrobku. Návrhář také musí posoudit model s pomocí nástroje SolidWorks SimulationXpress pro základní analýzu, který je součástí CAD řešení SolidWorks a umožňuje uživatelům rychle zjistit účinky síly a tlaku a generuje zprávy pro dokumentaci výsledků.

Porota je tvořena experty z průmyslových oborů a bude hodnotit návrhy podle jejich dlouhodobé udržitelnosti, estetiky, kreativity a vyrobitelnosti. Hodnotící komisi tvoří: Al Dean, šéfredaktor časopisů Develop3D a Develop3D Sustainability; Josh Mings, redaktor populárního blogu SolidSmack; Solomon Diamond, odborný asistent, Thayer School of Engineering na Dartmouth College; Mark Buckley, viceprezident pro ekologické záležitosti společnosti Staples Inc. Dále odborníci na software SolidWorks: Stephen Endersby, produktový manažer oblasti simulací; Asheen Phansey, produktový manažer oblasti dlouhodobé udržitelnosti; Rick Chin, ředitel pro inovace produktů.

Kategorie jsou rozděleny zvlášť pro komerční návrháře, studenty a prodejce SolidWorksu. Hlavní cenou v komerční kategorii je pobyt pro dvě osoby v ekologickém rekreačním středisku deštného pralesa Chaa Creek v Belize. Vítězové prvního a druhého místa ve studentské kategorii vyhrají cestu na SolidWorks World 2012 v San Diegu (vždy pro dvě osoby), vítěz prvního místa navíc dostane nový Apple® iPad® 2. V každé z těchto kategorií udělí DS SolidWorks pěti poraženým finalistům iPad 2 a dvaceti výjimečně kvalitním návrhům dárkové tašky SolidWorks. DS SolidWorks odmění tablety iPad 2 také nejlepší návrhy podané prodejci.

Soutěž Green Design končí 30. června 2011 o půlnoci východního letního času (EDT). Bližší informace o soutěži najdete na internetové stránce www.solidworks.com/GreenDesignContest.

Asheen Phansey k soutěži dodává: „Cílem je zvýšit povědomí každého návrháře a konstruktéra o dlouhodobě udržitelném návrhu a ukázat, jak jednoduché to je, pokud jsou k dispozici správné nástroje. Není vždy nutné udržitelnosti obětovat jiné přednosti výrobku – můžete vytvořit výrobek ekologicky šetrnější, přesto funkční a hezký.”