Titulním tématem listopadového vydání magazínu CAXMIX je 3D tisk a aditivní výroba – trend se silně vzestupnou tendencí, který má ambice zcela transformovat zažité výrobní postupy.

Na téma 3D tisku, rychlé výroby prototypů, ale také rychlé výroby finálních produktů s pomocí těchto technologií, jsme hovořili s viceprezidentem společnosti Stratasys Jeffem DeGrange a svůj komentář nám na toto téma poskytl také Terry Wohlers, zakladatel Wohlers Associates, přední světový odborník na 3D tisk a vydavatel exkluzivní ročenky Wohlers Report. Ukážeme vám nejzajímavější 3D tiskárny na trhu i jejich neméně zajímavé produkty. V několika článcích se dále věnujeme nabídce českých firem v tomto segmentu.

Nezapomínáme samozřejmě ani na software – o velkolepých vizích blízké budoucnosti CAD a PLM aplikací jsme si povídali s viceprezidentem společnosti Dassault Systèmes, Philippem Forestierem, který kdysi začínal kariéru jako konstruktér v Dassault Aviation a dnes se podílí na řízení jedné z nejvýznamnějších firem, jež produkuje specializovaný software pro světový průmysl.

V sekci praxe se věnujeme například polemice o bezvýkresové dokumentaci, novince SolidWorks Electrical pro navrhování elektroniky v CAD systému SolidWorks, nebo využití softwaru PTC Creo v nástrojárnách.

Významný prostor v aktuálním vydání získala prostorová digitalizace, která se prolíná hned několika články. Ukážeme vám nový ruční 3D skener Go!Scan, digitalizaci památkově chráněné sochy a tvorbu její virtuální repliky, nebo využití podobných metod při rekonstrukci historických zvonů. Na to již navazuje rubrika CAM + OBRÁBĚNÍ, v níž tentokrát věnujeme pozornost například využití robotiky při obrábění, nebo otázce optimálního úhlu záběru při frézování.

Vydání tentokrát doplňuje šestistránková studie, zpracovaná nezávislou společností Tech-Clarity, která popisuje možnosti digitálních technologií při navrhování jako konkurenční výhodu a opírá se při tom o průzkum provedený mezi několika stovkami firem, jež vyvíjejí a vyrábějí průmyslová zařízení.

Komentáře