Listopadové vydání časopisu CAXMIX přináší dvaapadesát stran nabitých výběrovým obsahem článků o nejnovějších CAD/CAM aplikacích. Za pozornost jistě stojí i trojice exkluzivních rozhovorů na téma PLM.

Titulním tématem jsou tentokrát CAM systémy, kterým se běžně věnujeme spíše okrajově. Tímto tedy doháníme deficit informací o softwaru pro podporu obrábění a předkládáme vám přehled 27 CAM systémů dostupných na českém trhu. Článek vás krom stručné specifikace každého z nich seznámí také se současnými trendy v tomto oboru a srozumitelnou formou přiblíží i stávající obráběcí principy.

Výrazný prostor jsme věnovali také produktovým sadám, které od letošního roku nabízí firma Autodesk. O balíčcích, díky kterým si můžete pořídit výrazně více profesionálního CAD a 3D softwaru za méně peněz, jsme psali už dříve. Nyní doplňujeme detailní informace o jednotlivých aplikacích, které najdete v sadách Factory Design Suite a Product Design Suite.

Autodesk figuruje i v byznysové rubrice, kde najdete rozhovor s ředitelem jeho středoevropské strojírenské divize. Chris Douglass navštívil Českou republiku, aby vystoupil jako hlavní řečník na odborné konferenci CADfórum 2011 a právě náš časopis si vybral jako jediný, kterému při této příležitosti poskytne rozhovor. Jeho téma je v souvislosti s Autodeskem docela překvapivé – firma připravuje svůj vlastní PLM systém.

Zkratka PLM se objevuje také v titulku dalších dvou interview a v obou případech zde má významné místo – především proto, že se jedná o rozhovory s Chuckem Grindstaffem, generálním ředitelem společnosti Siemens PLM Software, který v oboru počítačového navrhování působí už od roku 1978 a dále s Pavlem Marešem, ředitelem firmy TD-IS, jenž pro změnu patří k PLM „veteránům“ v Česku. Oba pánové se s námi podělili o své bohaté zkušenosti z praxe a tyto příspěvky rozhodně stojí za přečtení.

Zájem určitě vyvolají i další články, z nichž můžeme namátkou vybrat například přehled novinek v čerstvých verzích systémů NX 8 a Alibre Design 2012, zpracování analýz a simulací v programech Autodesk Simulation Multiphysics 2012 a SolidWorks 2012, návod na praktické využití softwaru 3Dvia Composer pro tvorbu interaktivní technické dokumentace, možnosti reverzního inženýrství se systémem Tebis nebo případovou studii popisující unikátní zúročení systému Creo Parametric (dříve Pro/Engineer) při navrhování kostních implantátů.

V aktuálním vydání najdete také redakční ocenění CAXMIX INOVACE 2011 pro firmy a produkty za přínos českému průmyslu v oblasti počítačové podpory navrhování.

Komentáře